Splošni podatki o gozdarstvu, Slovenija, 2016

V letu 2016 je gozd poraščal 58,3 % Slovenije

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije se je površina slovenskih gozdov v letu 2016 glede na leto prej povečala za 263 hektarjev in je tako znašala 1.182.278 hektarjev. Gozd torej porašča 58,3 % površine Slovenije.  

  • 27. 9. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Z gozdom je poraslih 58,3 % površine Slovenije
 
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije se je površina slovenskih gozdov v letu 2016 glede na leto prej povečala za 263 hektarjev in je tako znašala 1.182.278 hektarjev. Gozd torej porašča 58,3 % površine Slovenije. 
Lesna zaloga slovenskih gozdov se je v primerjavi s prejšnjim letom povečala za 0,6 %, na 350.421.000 m3. Letni prirastek je bil za 0,7 % večji kot v letu 2015; znašal je 8.666.000 m3.
 
Posek lesa tudi v 2016 večji kot v letih pred žledom
  

Tudi v letu 2016 je bil posek lesa v slovenskih gozdovih za približno 50 % večji kot v letih pred žledom. Precej lesa je bilo treba posekati tudi zaradi namnožitve smrekovega lubadarja. Posekano je bilo 6.103.000 kubičnih metrov lesa, od tega 4.013.000 m3 iglavcev in 2.089.000 m3 listavcev. Skupni posek je predstavljal 94 % možnega poseka po gozdnogospodarskih načrtih.
 
Popravljeni podatki o poseku lesa po lastništvu gozdov za leto 2014
 

V podatkih o poseku lesa po lastništvu gozdov za 2014 je bila odkrita napaka in smo jo popravili. Šlo je za tehnično napako: pri objavi podatkov na podatkovnem portalu SI-STAT smo namreč podatke za kategoriji drugi gozdovi in zasebni gozdovi pomotoma zamenjali. Popravljeni podatki so objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
 
Grafikon 1: Posek lesa, Slovenija
Grafikon 1: Posek lesa, Slovenija
Vir: Zavod za gozdove Slovenije
Tabela 1: Stanje gozdov, Slovenija
201520162016
2015
   indeks
Površina gozda (ha)1.182.0161.182.278100,0
Letni prirastek (1000 m3)8.6028.666100,7
Lesna zaloga (1000 m3)348.203350.421100,6
Posek lesa (1000 m3)6.0316.103101,2
Vir: Zavod za gozdove Slovenije
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.