Opravljene delovne ure, Slovenija, 3. četrtletje 2017

V 3. četrtletju 2017 opravljenih več delovnih ur kot v 3. četrtletju 2016

V 3. četrtletju 2017 je bilo opravljenih za 1,5 % več delovnih ur kot v 3. četrtletju 2016, čeprav je zaposlena oseba opravila v tem obdobju v povprečju manj delovnih ur kot v istem obdobju prejšnjega leta. Povprečno največ delovnih ur so opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo.

  • 5.12.2017
  • |
  • začasni podatki

V 3. četrtletju 2017 opravljenih več delovnih ur kot v 3. četrtletju 2016
V Sloveniji zaposlene osebe so v 3. četrtletju 2017 opravile (po začasnih podatkih) 272,0 milijona delovnih ur, kar je za 1,5 % več kot v istem obdobju 2016. Obseg opravljenih delovnih ur je bil glede na prejšnje leto večji tudi v obdobju od 1. četrtletja 2017 do 3. četrtletja 2017, in sicer je bilo v tem obdobju opravljenih za 2,0 % več delovnih ur kot v istem obdobju 2016.

Skupno število opravljenih delovnih ur je bilo višje predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb.

Povprečno največ delovnih ur na mesec opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo, povprečno najmanj pa osebe, zaposlene v dejavnosti izobraževanje
Čeprav je bilo v Sloveniji v 3. četrtletju 2017 skupno opravljenih več delovnih ur kot v 3. četrtletju 2016, pa je posamezna zaposlena oseba opravila povprečno manj delovnih ur kot v 3. četrtletju 2016, in sicer jih je opravila 123 na mesec ali za 1,9 % manj kot v istem obdobju 2016. Najpomembnejša razloga za to sta bila manjše število delovnih dni in večje število ur izrabljenega letnega dopusta.

Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo se je v primerjavi s 3. četrtletjem 2016 zmanjšalo v večini dejavnosti razen v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro in v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja.

V obdobju od julija do septembra 2017 so bile (glede na število opravljenih delovnih ur) delovno najbolj obremenjene osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo; mesečno so opravile povprečno 138 delovnih ur ali 15 delovnih ur več od slovenskega povprečja. Tudi odstotni delež opravljenih delovnih ur v številu plačanih ur je bil v tej dejavnosti med vsemi dejavnostmi najvišji; znašal je 81,4 %. Povprečno najmanj delovnih ur na mesec pa so v tem obdobju opravile osebe, zaposlene v dejavnosti izobraževanje, in sicer 109.

Podobne ugotovitve kot za 3. četrtletje 2017 veljajo tudi za obdobje od 1. četrtletja 2017 do 3. četrtletja 2017.

Število opravljenih delovnih ur se je najbolj povečalo v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
Z vidika dejavnosti se je skupno število opravljenih delovnih ur v 3. četrtletju 2017 glede na isto obdobje 2016 najizraziteje povečalo v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 12,5 %); sledila je dejavnost promet in skladiščenje (za 4,9 %). Skupno število opravljenih delovnih ur pa se je v tem obdobju najizraziteje zmanjšalo v skupini finančne in zavarovalniške dejavnosti (za 5,8 %).

Povprečno mesečno število plačanih ur in opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 3. četrtletje 2017
Povprečno mesečno število plačanih ur in opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 3. četrtletje 2017
Vir: SURS
Indeks skupnega števila opravljenih delovnih ur, Slovenija (isto obdobje prejšnjega leta = 100)
201520162017
I–III100,898,7105,2
IV–VI101,2105,299,5
VII–IX103,0100,5101,5
X–XII103,397,7
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja. Končni podatki o opravljenih delovnih urah za leti 2016 in 2017 bodo objavljeni predvidoma 5. septembra 2018 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti