Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, avgust 2017

V avgustu 2017 izdanih 8 % več dovoljenj za gradnjo stavb kot v juliju, njihova površina bo večja za 15 %

Za gradnjo stanovanjskih stavb je bilo v avgustu 2017 izdanih 6 % več dovoljenj kot v mesecu pred tem, predvidena površina teh stavb pa bo manjša za 1 %. Tudi gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe je bilo izdanih več, in to za 10 %, njihova površina pa naj bi bila večja za 31 %.

  • 20. 9. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Površina v avgustu načrtovanih stavb večja kot v juliju

Celotna površina vseh v avgustu načrtovanih stavb naj bi merila 153.173 m2, kar je za 15 % več od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju 2017; površina načrtovanih stanovanjskih stavb naj bi bila manjša za 1 %, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa za 31 % večja (načrtovana je namreč gradnja večjih gostinskih stavb, poslovnih in upravnih stavb ter stavb splošnega družbenega pomena).

97 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 3 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 7 % višje kot v juliju 2017, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa naj bi bila večja za 12 %.

Povprečna površina stanovanj večja kot v juliju

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v avgustu 2017, je bila predvidena gradnja 278 stanovanj, prav toliko jih je bilo načrtovanih tudi v juliju. Površina v avgustu načrtovanih stanovanj bo za 6 % večja od površine stanovanj, načrtovanih v juliju. Vsa stanovanja razen eno so bila načrtovana v stanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 159 m2, tista v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 124 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2017, se bo predvidoma gradilo 5 % manj novih stanovanj kot s tistimi, izdanimi v juliju 2017, njihova površina pa naj bi bila večja za 3 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2017, se bo največ stanovanj gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 60 (to je 22 % vseh načrtovanih). 59 stanovanj (21 % vseh) se bo gradilo podravski statistični regiji,  49 stanovanj (18 % vseh) pa v savinjski statistični regiji. V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, v eni pa nobeno (v primorsko-notranjski statistični regiji).

Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, avgust 2017
Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, avgust 2017
1) Vključuje gorenjsko, goriško, koroško, obalno-kraško, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Tabela 1: Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, avgust 2017
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj575153.17327842.803
  stanovanjske stavbe25162.63127742.766
  nestanovanjske stavbe32490.542137
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
VIII 2017
VII 2017
VIII 2017
VII 2017
Število107,394,9
Površina111,5103,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni 20. aprila 2018.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.