Zaposleni v formalnem izobraževanju, Slovenija, šolsko leto 2015/16

Strokovni delavci v osnovnih in srednjih šolah za mladino odrasle, šolsko leto 2015/16

V osnovnih in srednjih šolah za mladino in odrasle je v šolskem letu 2015/16 poučevalo  24.000 učiteljev in učiteljic;  učiteljev  je bilo za šestino.

  • 28. 9. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

88 % strokovnih delavcev v osnovnih šolah so učiteljice in učitelji

V šolskem letu 2015/16 je bilo v osnovnih šolah zaposlenih 20.118 strokovnih delavcev; od tega je bilo 891 vodstvenih delavcev,  728 svetovalnih in 776 drugih strokovnih delavcev, velika večina strokovnih delavcev, 17.723, pa so bili učiteljice in učitelji. V tem številu so zajeti tako učitelji v osnovnih šolah za mladino kot tudi tisti v osnovnih šolah za odrasle. Podatke o zaposlenih v izobraževanju na vseh ravneh  (na ravni vrtcev, šol, univerze) smo namreč prenehali zbirati s klasičnimi vprašalniki in zdaj za ta namen uporabljamo administrativne vire podatkov, zato podatkov, povezanih s šolami za mladino in šolami za odrasle ne moremo več prikazati ločeno. 

V osnovni šoli učijo večinoma učiteljice

Med osnovnošolskimi  učiteljicami in učitelji  so precej številnejše učiteljice; učiteljev je 12 %. Še slabša je zastopanost moških med svetovalnimi  delavci;  na tem delovnem mestu jih je zaposlenih le nekaj več kot 4 %. Nekoliko več moških je med vodstvenimi delavci. Na delovnem mestu ravnatelja šole je na primer četrtina moških. 95,5 % učiteljic in učiteljev ima visokošolsko izobrazbo 2. stopnje,  4,3 %  pa visokošolsko izobrazbo 1. stopnje. V osnovnih šolah skoraj ni učiteljev z neustrezno izobrazbo.

40 % vodstvenih delavcev v srednjih šolah so moški

V srednjih šolah za mladino in odrasle je bilo v šolskem letu 2015/16 zaposlenih 7.469 strokovnih delavcev, od tega  6.290 učiteljic in učiteljev, 332 vodstvenih delavk in delavcev, 238 svetovalnih  in 609 drugih delavk in delavcev.

Tudi v srednjih šolah je učiteljic več kot učiteljev, vendar so tu učitelji zastopani z nekoliko višjim odstotkom (33,6 %) kot v osnovnih šolah. S precej višjim odstotkom so moški v srednjih šolah zastopani med vodstvenimi delavci; na teh delovnih mestih je namreč zaposlenih več kot 40 % moških. Številčno razmerje med spoloma med svetovalnimi in drugimi strokovnimi delavkami in delavci je enako kot v osnovnih šolah.

10 % učiteljic in učiteljev je mlajših od 35 let,  skoraj 44 % pa jih je starejših od 50 let.

Grafikon 1: Število učiteljev v osnovnih in srednjih šolah po spolu, Slovenija, šolsko leto 2015/16
Grafikon 1: Število učiteljev v osnovnih in srednjih šolah po spolu, Slovenija, šolsko leto 2015/16
Tabela 1: Strokovno osebje v osnovnih šolah za mladino in odrasle, šolsko leto 2015/16
Strokovno osebjeStrokovno osebje - delež
skupajmoškiženskemoškiženske
Skupaj20.1182.59715.612%%
Učitelji17.7232.11115.6121288
Vodstveni delavci8912306612674
Svetovalni delavci72831697496
Drugi strokovni delavci7762255512971
Vir: SURS
Tabela 2: Strokovno osebje v srednjih šolah za mladino in odrasle, šolsko leto 2015/16
Strokovno osebjeStrokovno osebje - delež
skupajmoškiženskemoškiženske
Skupaj7.4692.4495.020%%
Učitelji6.2902.1114.1793466
Vodstveni delavci3321381944258
Svetovalni delavci23810228496
Drugi strokovni delavci6091904193169
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

V letu 2016 smo začeli podatke o zaposlenih v izobraževanju pridobivati iz administrativnih evidenc (ISPAP, SRDAP). Metodologija se zaradi tega večinoma ni spremenila in so podatki zato večinoma povsem primerljivi s podatki iz prejšnjih let. Na tistih nekaj vrst podatkov, ki zaradi razlik v metodologiji zbiranja podatkov ne bodo povsem primerljivi s podatki, zbranimi v preteklosti, pa vas bomo posebej tudi opozorili. Po novem na primer ni mogoče ločeno prikazovati šol za mladino in šol za odrasle, večine podatkov tudi ni mogoče prikazati enako podrobno razčlenjenih kot v preteklih letih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.