Odpadki, Slovenija, 2016

Prebivalec Slovenije je v 2016 v povprečju proizvedel 476 kg komunalnih odpadkov, to je 1,3 kg na dan

V Sloveniji je v 2016 nastalo skoraj 5,5 milijona ton odpadkov, od tega 2 % nevarnih. Komunalnih odpadkov je bilo 982.000 ton (skoraj 18 % od vseh nastalih odpadkov), od tega jih je bilo 67 % zbranih ločeno.

 • 11. 10. 2017 ob 10:30
 • |
 • končni podatki

V Sloveniji je v letu 2016 nastalo...

 • 5,5 milijona ton odpadkov, od tega skoraj 982.000 ton (18 %) komunalnih.
 • za 6 % več komunalnih odpadkov in za enak odstotek več drugih vrst odpadkov kot v 2015.
 • več kot 2,5 milijona ton (46 %) v proizvodnih dejavnostih, 2,4 milijona ton (44 %) v storitvenih dejavnostih, približno 573.000 ton (10 %) odpadkov pa v gospodinjstvih.
 • 120.000 ton nevarnih odpadkov ali skoraj 18 % manj kot v 2015. Prav tako je nastalo 18 % manj nevarnih komunalnih odpadkov. Največ, 73 %, nevarnih odpadkov je nastalo v proizvodnih dejavnostih, v gospodinjstvih pa le 4 %.
 • največ gradbenih odpadkov (39 %), sledili so komunalni odpadki (18 %), odpadki iz termičnih procesov (16 %), odpadki iz obdelave in predelave kovin ter lesa (10 %) in odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (7 %). Druge vrste odpadkov so nastale v manjših količinah.
 • največ komunalnih odpadkov v obalno-kraški statistični regiji (577 kg na prebivalca), najmanj pa v zasavski statistični regiji (329 kg na prebivalca).


Ravnanje z odpadki v Sloveniji v letu 2016

 • Skoraj 660.000 ton komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno. Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov se je glede na prejšnje leto znižal iz 69 % na 67 %.
 • 4,4 milijona ton odpadkov je bilo predelanih, 371.000 ton odpadkov je bilo odstranjenih.
 • Na odlagališča odpadkov je bilo odloženih skoraj 138.000 ton odpadkov (50 % manj kot v 2015), od tega je bilo 57 % komunalnih odpadkov. Za polovico manjše količine odloženih odpadkov v 2016 kot v 2015, so posledica izvajanja obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki. Vsi mešani komunalni odpadki, nastali v 2016, niso bili obdelani do konca v istem letu, ampak so bili ali bodo odloženi v letošnjem letu.
 • Uvoz odpadkov se je glede na leto 2015 zmanjšal za skoraj 4 %, izvoz odpadkov pa se je povečal za 40 %.
Karta 1: Nastali komunalni odpadki (kg/preb.) po statističnih regijah, Slovenija, 2016
Karta 1: Nastali komunalni odpadki (kg/preb.) po statističnih regijah, Slovenija, 2016
Vira: ARSO, GURS
Grafikon 1: Vrste nastalih odpadkov, Slovenija, 2016
Grafikon 1: Vrste nastalih odpadkov, Slovenija, 2016
Vira: ARSO, SURS
Tabela 1: Tok odpadkov, Slovenija
20152016 2016
2015
toneindeks
Nastali odpadki - SKUPAJ5.172.3775.498.498106
Uvoz odpadkov1.029.627992.02096
Predelava odpadkov5.571.5864.439.42980
Odstranjevanje odpadkov536.192370.83169
Izvoz odpadkov629.158883.580140
Vira: ARSO, SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki o količinah nastalih odpadkov so bili za leto 2016 pridobljeni na podlagi zahtev nove Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15), ki predpisuje podrobnejše spremljanje toka odpadkov. Tako podatki za leto 2016, za nekatere postavke (nastajanje določenih vrst odpadkov, nastajanje odpadkov v nekaterih dejavnostih in v nekaterih statističnih regijah, izvoz odpadkov) niso primerljivi s podatki prejšnjih let.
Podatki o količini nastalih gradbenih odpadkov so bili pripravljeni na podlagi podatkov iz poročil o zbiranju in obdelavi odpadkov.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.