Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, julij 2017

Vrednost opravljenih gradbenih del za 8,5 % nižja kot v juniju 2017 in za 8,7 % višja kot v juliju 2016

Vrednost v juliju 2017 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v juliju 2016.

  • 15. 9. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost opravljenih gradbenih del v juliju 2017 nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v juliju 2017 opravljenih gradbenih del je bila v primerjavi s prejšnjim mesecem, ko smo zaznali zvišanje, tokrat ponovno nižja, in sicer za 8,5 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila tokrat nižja za 5,3 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 9,7 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del v juliju 2017 višja kot pred enim letom 

Vrednost v juliju 2017 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 8,7 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 10,1 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 8,8 %. 

Vrednost gradbenih del,
opravljenih od januarja do julija 2017, višja kot v istem obdobju 2016 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih sedmih mesecih leta 2017, je bila za 16,4 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila tokrat višja za 32,6 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 10,8 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del v juliju 2017 za več kot 39 % nižja od povprečja za leto 2010
 

Vrednost v juliju 2017 opravljenih gradbenih del je bila za 39,2 % nižja od povprečja za leto 2010; nižja od tega povprečja je bila na obeh vrstah objektov: na stavbah za 51,8 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 30,7 %.
Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del1), Slovenija (Ø2010=100)
Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del<sup>1)</sup>, Slovenija (&Oslash2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
VII 2017
VI 2017 
VII 2017
VII 2016
I–VII 2017
I–VII 2016
VII 2017
 Ø 2010 
Gradbeništvo91,5108,7116,460,8
  stavbe94,7110,1132,648,2
  gradbeni inženirski objekti90,3108,8110,869,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.