Svetovni dan turizma

27. september – svetovni dan turizma: Trajnostni turizem kot sredstvo za razvoj

Leto 2016 je bilo za slovenski in svetovni turizem rekordno. Več turistov in večja turistična infrastruktura pa so večja obremenitev za okolje in prebivalce. Turizem kot dejavnost se mora temu prilagoditi in Slovenija si že prizadeva za trajnostni razvoj turizma.

  • 20. 9. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

27. september praznujemo kot svetovni dan turizma že od leta 1979. Pobudo za to je dala Svetovna turistična organizacija (UNWTO). Ta letos opozarja na pomen trajnostnega turizma kot sredstva za razvoj. Turizma v Sloveniji ne smemo zanemariti saj se že od osamosvojitve izkazuje kot pomembna in perspektivna gospodarska dejavnost.

Odgovornost in spoštovanje. Ti besedi najbolje opišeta trajnostni razvoj. Spoštovanje naravnih in kulturnih danosti, odgovorno ravnanje z njimi ter spoštljiv in odgovoren odnos do prebivalcev in obiskovalcev odlikujejo Slovenijo kot k trajnostnemu turizmu usmerjeno državo. To je tudi naša konkurenčna prednost, ki se kaže v vsako leto večji priljubljenosti Slovenije kot turistične destinacije. Tega se zavedajo tudi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, zato so pripravili strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma, ki bo vodilo razvoja dejavnosti turizma do leta 2021.

Trajnostni turizem ni odvisen le od destinacije 
Spoštovanje in odgovorno ravnanje sta potrebna tudi pri turistih. Trajnostni razvoj v turizmu je v veliki meri prilagojen odgovornemu turistu, takemu, ki ceni in spoštuje naravo, kulturo in prebivalce države, svoje in tiste, ki jo obišče. Na UNWTO pozivajo turiste ob letošnjem dnevu turizma k spoštljivemu odnosu do izbrane destinacije z geslom: POTUJ. UŽIVAJ. SPOŠTUJ. (TRAVEL. ENJOY. RESPECT.)

Rekordne številke
Da je turizem res perspektivna gospodarska dejavnost kažejo podatki o prihodih in prenočitvah tako tujih kot domačih turistov. Število prenočitev turistov v Sloveniji raste že od leta 2010. V letu 2016 so v nastanitvenih objektih v Sloveniji zabeležili kar 11,2 milijona turističnih prenočitev, to je 26 % več kot v letu 2010. 66 % prenočitev v letu 2016 so opravili tuji turisti. Število turističnih prenočitev še naprej narašča. V letu 2017 so turisti že pred glavno sezono (od januarja do junija) 2017 opravili skoraj 5 milijonov turističnih prenočitev. Viša se tudi število prihodov turistov. V letu 2016 je Slovenijo obiskalo več kot 3 milijone tujih turistov, kar je 62 % več kot leta 2010.

Podobno gibanje opažajo tudi na UNWTO. Svetovni turistični barometer  je pokazal, da so turisti v prvi polovici 2017 ustvarili 598 milijonov mednarodnih prihodov turistov ali za 6 % več kot v istem obdobju 2016. To število se je najizraziteje zvišalo prav v mediteranskih državah: Severni Afriki (16 % več), v južnem in mediteranskem delu Evrope (12 % več) in na Bližnjem vzhodu (9 % več).

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Trajnostna turistična ponudba
V Sloveniji je v 2016 delovalo 692 hotelov in njim podobnih nastanitvenih objektov ali povprečno trije na 100 km2. Turistom je bilo v 2016 na voljo več kot 45.000 sob in več kot 130.000 ležišč. Polovica vseh sob je bila na voljo v hotelih in njim podobnih nastanitvenih objektih, 17 % v kampih, preostanek pa v drugih vrstah nastanitvenih objektov. Podobno razmerje je bilo tudi pri prenočitvah po vrstah nastanitvenih objektov. Večina turistov prenoči v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih; v 2016 je bilo takih kar 63 % vseh turistov; 13 % jih je prenočilo v kampih, drugi pa v preostalih nastanitvenih objektih.

Pomena trajnostnega turizma se zavedajo tudi turisti, ki iščejo zeleno, aktivno in zdravo ponudbo. Slovenski ponudniki turističnih storitev so takim turistom že približali svojo ponudbo. Odziv ponudnikov turističnih nastanitev in storitev na trajnostni razvoj turizma v Sloveniji je pozitiven.

V zadnjih letih si v Sloveniji prizadevamo za trajnostno turistično ponudbo, to je táko, ki hkrati ohranja in varuje  naravne in kulturne danosti in dediščino. Taki usmeritvi sledi tudi Evropska unija in jo spodbuja tako, da trajnostnemu turizmu predanim nastanitvenim objektom izda značko marjetica EU (EU Ecolabel). Z njo so bili do leta 2016 nagrajeni trije turistični nastanitveni objekti v Sloveniji.

Podobno pa zavedanje o pomembnosti trajnostnega turizma krepi tudi Slovenska turistična organizacija (STO), ki destinacijam in ponudnikom trajnostnih turističnih aktivnosti v Sloveniji podeljuje znak zelene sheme Slovenskega turizma – Slovenia Green. Do junija 2017 so ta znak podelili 13 turističnim nastanitvenim objektom. Dodatno pa shema vključuje tudi 22 destinacij, 3 parke in 2 turistični agenciji. Skupaj imamo po podatkih STO več kot 250 specializiranih turističnih nastanitvenih objektov, ki na različne načine skrbijo za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji.

Mednarodno priznana destinacija trajnostnega turizma
Slovenija je bila v letu 2016 po indeksu EPI (Environmental Performance Index), tj. indeksu okoljske uspešnosti, peta najbolj zelena država na svetu. Po izboru Global Green Destinations pa je bila celo prva zelena država na svetu. Dodatno se je leta 2016 Slovenija z dvema destinacijama uvrstila na listo top 100 zelenih destinacij (Top 100  Green Destinations). Taka priznanja so zelo dobrodošla, saj priznavajo Slovenijo kot državo, ki skrbi za blaginjo in varnost turistov, narave in domačega prebivalstva. Slovenija pusti pri turistih dober vtis. Tudi to potrjujejo podatki: v 2015 je namreč več kot polovica tujih turistov obiskala Slovenijo po priporočilu prijateljev ali sorodnikov ali so se k nam vrnili zaradi dobrih osebnih izkušenj. 

 

Vir: Top 100 Green destinations

Ali ste vedeli:
• da je Slovenija pred kratkim prejela prestižno nagrado National Geographic World Legacy Award za spodbujanje trajnostnega turizma?
• da se je število gostov iz neevropskih držav v Sloveniji od 2008 do 2016 več kot podvojilo?
• da je skupščina Združenih narodov leto 2017 razglasila za leto trajnostnega turizma?

 

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.