Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, avgust 2017

Letna rast cen v avgustu 2017 1,2-odstotna, mesečna rast cen pa 0,1-odstotna

Na letni ravni so  se cene življenjskih potrebščin avgusta 2017 v povprečju zvišale za 1,2 %, na mesečni ravni pa za 0,1 %. K letni inflaciji so največ prispevali dražji naftni derivati in tobak.

  • 31.8.2017
  • |
  • končni podatki

Na letni ravni cene v povprečju višje za 1,2 %

V avgustu 2017 smo imeli na letni ravni 1,2-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 0,0-odstotno), povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,1-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,4-odstotna).

Cene blaga so bile v avgustu 2017 v primerjavi z avgustom 2016 v povprečju višje za 0,9 %, cene storitev pa za 1,7 %. Cene blaga dnevne porabe in cene poltrajnega blaga so se zvišale (za 1,8 % oz. za 0,3 %), cene trajnega blaga pa so se znižale za 2,0 %.

V avgustu 2017 so k letni inflaciji prispevali največ, 0,4 odstotne točke, dražji naftni derivati (tekoča goriva so se podražila za 9,3 %, dizelsko gorivo za 7,7 %, bencin pa za 6,3 %). 0,2 odstotne točke so prispevale višje cene tobaka (za 4,8 %).

Letno inflacijo so ublažile za 0,2 odstotne točke nižje cene rabljenih avtomobilov. Ti so bili v povprečju cenejši za 10,4 %. Po 0,1 odstotne točke so prispevale nižje cene oblačil (za 2,7 %) ter nižje cene proizvodov in storitev v skupini stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj (za 1,0 %).

 

Tudi na mesečni ravni cene v povprečju višje

Cene življenjskih potrebščin so bile v avgustu 2017 na mesečni ravni v povprečju višje za 0,1 %.

K mesečni rasti cen so po 0,1 odstotne točke prispevale višje cene pogonskih goriv (dizelsko gorivo se je podražilo za 2,4 %, bencin pa za 1,5 %), cene počitniških paketov (za 2,6 %) ter raznovrstno, blago in storitve (za 0,6 %).

Mesečno inflacijo so ublažile nižje cene sadja in obutve (vsaka od omenjenih skupin je prispevala po 0,1 odstotne točke).  Sadje je bilo cenejše za 4,0 %, obutev pa za 3,7 %.

 

 Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v avgustu 2017 1,4-odstotna (v avgustu 2016 je bila –0,2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,6-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,1-odstotna. 

Blago se je v avgustu 2017 na letni ravni podražilo za 1,0 %, storitve pa za 1,8 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,1 %, poltrajno in trajno blago pa sta se pocenila za 0,6 % oz. 2,1 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v juliju 2017 1,3-odstotna (v juniju 2017 prav tako 1,3-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,5-odstotna (v juniju 2017 prav tako 1,5-odstotna); najnižja je bila na Irskem (–0,2-odstotna), najvišja pa v Litvi (4,1-odstotna); v Sloveniji je bila 1,2-odstotna.
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VIII 17
VIII 16
VIII 17
VII 17 
VIII 17 
XII 16
I–VIII 17
I–VIII 16
VIII 17–IX 16
VIII 16–IX 15
VIII 17
Ø 15 
Skupaj101,2100,1101,1101,5101,1101,36
01 Hrana in brezalkoholne pijače101,499,6101,7102,2102,0102,78
02 Alkoholne pijače in tobak102,9100,1103,0101,9101,4103,33
03 Oblačila in obutev101,299,388,8100,599,990,94
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo102,2100,3101,7102,4101,3101,29
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj99,099,798,999,9100,199,41
06 Zdravstvo99,8100,299,6100,4100,5100,83
07 Prevoz101,5100,1100,8102,3101,497,94
08 Komunikacije99,8100,099,3101,4101,8103,84
09 Rekreacija in kultura100,7101,1109,8100,3100,3107,59
10 Izobraževanje100,5100,0100,2100,5100,4100,55
11 Restavracije in hoteli102,1100,5103,9101,4101,5105,51
12 Raznovrstno blago in storitve101,5100,6101,2101,5101,5103,01
  Blago100,999,999,5101,3100,999,18
  Storitve101,7100,5104,6101,8101,8106,04
Vir: SURS
Tabela 2: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VIII 17
VIII 16
VIII 17
VII 17 
VIII 17 
XII 16
I–VIII 17
I–VIII 16
VIII 17–IX 16
VIII 16–IX 15
VIII 171)
Ø 15 
Skupaj1,40,11,01,61,2101,27
01 Hrana in brezalkoholne pijače1,5-0,52,12,01,7102,70
02 Alkoholne pijače in tobak3,20,13,22,01,4103,42
03 Oblačila in obutev0,10,3-13,2-0,3-0,789,77
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo2,50,41,82,71,5101,32
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj-1,3-0,3-1,4-0,5-0,398,61
06 Zdravstvo-0,40,1-0,70,30,5100,67
07 Prevoz2,20,10,82,81,898,37
08 Komunikacije0,10,0-0,41,51,8103,81
09 Rekreacija in kultura1,40,98,20,70,5106,27
10 Izobraževanje0,50,00,10,50,4100,67
11 Restavracije in hoteli1,40,43,21,11,3104,97
12 Raznovrstno blago in storitve1,30,40,81,92,0103,21
  Blago1,00,1-0,51,40,998,93
  Storitve1,80,23,41,91,9105,31
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.