Bruto domači proizvod, Slovenija, 2. četrtletje 2017

BDP v 2. četrtletju 2017 za 4,4 % višji kot v 2. četrtletju 2016

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v drugem četrtletju 2017 za 4,4 % višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v drugem četrtletju 2017 za 1,1 odstotka višji kot v prejšnjem četrtletju in za 5,2 odstotka višji kot v drugem četrtletju 2016.

  • 31.8.2017
  • |
  • brez statusa

V drugem četrtletju zmernejša rast domače potrošnje

Domače trošenje se je v drugem četrtletju letos, glede na isto četrtletje lani, povečalo za 3,7 % (v prvem četrtletju 2017 za 5,6 %). Zmernejšo rast smo zabeležili v obeh komponentah domačega trošenja: v rasti končne potrošnje in bruto investicij. Končna potrošnja se je povečala za 2,7 %, bruto investicije pa za 7,4 % (v prvem četrtletju 2017 se je končna potrošnja povečala za 3,3 %, bruto investicije pa za 14,1 %).

Najpomembnejša komponenta končnega trošenja, končna potrošnja gospodinjstev, se je v drugem četrtletju povečala za 3,2 %. K rasti BDP je prispevala 1,7 odstotne točke, kar je nekoliko manj kot v prvem četrtletju letos, ko je njen prispevek k rasti BDP znašal 2,1 odstotne točke.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se v drugem četrtletju 2017 povečale za 7,9 %, kar je nekoliko manjša rast kot v prvem četrtletju, ko je znašala 12,8 %. Posledično se je v drugem četrtletju zmanjšal njihov prispevek k rasti BDP, ki je znašal 1,4 odstotne točke (v prvem četrtletju je znašal 2,2 odstotne točke). K rasti bruto investicij v osnovna sredstva so pozitivno prispevale investicije v zgradbe in objekte (te so se povečale za 11,9 %) in investicije v stroje in opremo, ki so se povečale za 6,8 %. Podobno kot v prejšnjem četrtletju so se investicije v nestanovanjske objekte povečale bolj kot investicije v stanovanjske zgradbe.  Investicije v nestanovanjske zgradbe so se povečale za 15,1 %, investicije v stanovanjske zgradbe pa za 4,8 %. Investicije v stroje in opremo so se povečale za 6,8 %; med temi so se nekoliko bolj povečale investicije v transportno opremo (za 8,3 %), investicije v drugo opremo in stroje pa malo manj (za 6,1 %).

Nadaljevanje visoke rasti izvoza in uvoza

Zunanje povpraševanje je tudi v drugem četrtletju 2017 ugodno vplivalo na gospodarsko rast. Izvoz se je okrepil za 8,3 % (izvoz blaga se je povečal za 8,1 %, izvoz storitev pa za 9,4 %). Uvoz se je povečal za 7,9 % (uvoz blaga se je povečal za 8 %, uvoz storitev pa za 7,4 %). Zunanjetrgovinski presežek je h gospodarski rasti prispeval 1,1 odstotne točke.

Zaposlenost višja za 2,8 %

Skupna zaposlenost je v drugem četrtletju znašala 983.000 oseb in se je glede na isto četrtletje prejšnjega leta povečala za 2,8 %. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v trgovini in dejavnosti promet.

 

Opombe
Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT.

Tabela 1: Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20162017
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta3,23,43,55,14,4
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje0,91,41,31,21,1
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta2,53,84,65,05,2
Vir: SURS
Tabela 2: Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20162017
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja2,73,04,75,63,7
Končna potrošnja3,33,85,03,32,7
  Gospodinjstva3,54,36,54,13,2
  NPISG-2,6-3,1-0,63,90,2
  Država2,82,71,10,91,2
Bruto investicije0,80,13,814,17,4
  Bruto investicije v osnovna sredstva-4,0-2,50,712,87,9
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)0,90,50,50,50,0
Saldo menjave s tujino1)0,80,7-0,90,11,1
Izvoz proizvodov8,55,85,69,58,3
  Blago (fob)9,05,64,59,98,1
  Storitve6,66,110,18,39,4
Minus: uvoz proizvodov8,55,67,510,77,9
  Blago (fob)9,86,56,710,98,0
  Storitve0,70,712,210,17,4
Bruto domači proizvod3,23,43,55,14,4
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Tabela 3: Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20162017
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-3,8-2,30,2-7,8-8,6
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami6,04,24,17,06,6
od tega: C Predelovalne dejavnosti6,84,73,87,26,5
F Gradbeništvo-6,60,51,413,011,3
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo4,35,46,06,96,9
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti1,80,2-1,49,03,9
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti1,610,314,64,63,8
L Poslovanje z nepremičninami0,30,0-0,70,70,7
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti3,94,54,67,36,0
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo2,92,93,42,52,1
RST Druge storitvene dejavnosti5,76,43,50,9-0,5
Skupaj dodana vrednost3,23,63,85,44,9
Neto davki na proizvode3,41,91,92,91,4
Bruto domači proizvod3,23,43,55,14,4
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti