Gospodarska klima, Slovenija, avgust 2017

Gospodarska klima avgusta 2017 na enaki ravni kot prejšnji mesec

Gospodarska klima je bila avgusta 2017 na mesečni ravni nižja za 0,1 odstotne točke, na letni pa višja za 4,8 odstotne točke.

  • 25. 8. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarska klima skoraj enaka kot prejšnji mesec
Kazalnik gospodarske klime je bil avgusta 2017 (11,3 odstotne točke) za 0,1 odstotne točke nižji kot julija 2017 (11,4 odstotne točke) in hkrati za 13,7 odstotne točke nad dolgoletnim povprečjem.

Negativno sta na mesečno spremembo kazalnika gospodarske klime vplivala kazalnika zaupanja v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke) in v predelovalnih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke). Nekoliko izboljšano zaupanje v storitvenih dejavnostih pa je pozitivno vplivalo (za 0,3 odstotne točke) na mesečno spremembo kazalnika gospodarske klime in s tem skoraj v celoti izničilo negativni vpliv prej omenjenih kazalnikov. Kazalnika zaupanja v gradbeništvu in med potrošniki v tem mesecu nista vplivala na vrednost kazalnika gospodarske klime.

Gospodarska klima na letni ravni višja
Kazalnik gospodarske klime je bil avgusta 2017 za 4,8 odstotne točke višji kot avgusta 2016.

Na izboljšanje tega kazalnika na letni ravni so vplivali kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 2,0 odstotne točke), kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,5 odstotne točke), kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 1,2 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke), medtem ko je kazalnik zaupanja v trgovini na drobno negativno vplival na spremembo na letni ravni (za 0,3 odstotne točke).
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, avgust 2017
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, avgust 2017
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.