Poslovne tendence, Slovenija, avgust 2017

Razpoloženje v slovenskem gospodarstvu v avgustu 2017 približno enako kot v juliju

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v avgustu 2017 v trgovini na drobno nižja kot v prejšnjem mesecu, medtem ko se zaupanje v preostalih panogah ni spremenilo.

  • 25. 8. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih enak kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila avgusta 2017 enaka kot julija 2017. Glede na avgust 2016 je bila višja za 1 odstotno točko, hkrati pa je bila za 9 odstotnih točk nad dolgoletnim povprečjem.
Kazalniki stanj so se na mesečni ravni večinoma poslabšali, v največji meri kazalnik proizvodnja, ki je bil 12 odstotnih točk nižji kot v juliju. Mnenje glede zalog pa se je izboljšalo. 
Med kazalniki pričakovanj sta se izboljšala predvsem kazalnika pričakovan izvoz (za 5 odstotnih točk) in pričakovano skupno povpraševanje (za 4 odstotne točke).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila avgusta 2017 za 5 odstotnih točk nižja kot julija 2017 in za 6 odstotnih točk nižja kot avgusta 2016, hkrati pa za 7 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Med kazalniki stanj sta se vrednosti kazalnikov poslovni položaj in prodajne cene izboljšali, medtem ko sta se vrednosti kazalnikov obseg zalog in prodaja poslabšali. Pri tem je drugi (prodaja) vplival tudi na znižanje kazalnika zaupanja. Med kazalniki pričakovanj pa sta se znižala kazalnik pričakovane prodajne cene in pričakovano zaposlovanje, zvišala pa sta se kazalnika pričakovana prodaja in pričakovana skupna nabava. Kazalnik pričakovani poslovni položaj je bil enak kot v prejšnjem mesecu.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu enak kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila avgusta 2017 enaka kot julija 2017 in za 25 odstotnih točk višja kot avgusta 2016, hkrati pa za 36 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se večinoma zvišale; izjema so bili kazalniki obseg gradbenih del, zaposlovanje in zagotovljeno delo, ki so se znižali. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem znižale.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih enak kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila avgusta 2017 enaka kot julija 2017 in za 7 odstotnih točk višja kot avgusta 2016 ter za 15 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Med kazalniki stanj se je glede na prejšnji mesec vrednost kazalnika poslovni položaj nekoliko zvišala, kazalnik zaposlovanje se je znižal, medtem ko je kazalnik povpraševanje ostal nespremenjen. Vrednosti kazalnikov pričakovanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišale, razen kazalnika pričakovane prodajne cene.
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, avgust 2017
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, avgust 2017
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.