Energetika, Slovenija, julij 2017

Julija je bila poraba električne energije za 3 % večja v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016

Proizvodnja električne energije se je v juliju 2017 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 13 %, prav tako se je povečala oskrba z energenti.

  • 25. 8. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije v juliju večja kakor junija
Julija 2017 je bila neto skupna proizvodnja električne energije  1305 GWh in se je glede na junij 2017 povečala za 13 %, poraba je bila 1158 GWh in se je glede na junij 2017 zmanjšala za 1 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je zmanjšala za 6 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja večja za 51 %, v jedrski elektrarni Krško pa je bila proizvodnja večja za 3 %.
Večji proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi večja poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv julija 2017 večja za 47 %.
Julija 2017 smo uvozili 693 GWh, izvozili pa 814 GWh električne energije.

Porast oskrbe z energenti v juliju 2017
V juliju 2017 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri drugih naftnih proizvodih in pri zemeljskemu plinu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšali za 15 %, oziroma za 3 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 54 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 30 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 26 %, motornim bencinom za 16 % in koksom za 4 %.
Grafikon 1: Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, julij 2017
Grafikon 1: Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, julij 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Poraba goriv v termoelektrarnah po glavni dejavnosti, Slovenija
VI
2017
VII
2017
VII2017
VI2017
TJindeks
Skupaj2.9024.278147
Črni premog (NCV)88100
Rjavi premog in lignit (NCV)2.6694.068152
Naftni proizvodi (NCV)8450
Zemeljski plin (GCV)12912899
Druga goriva (NCV)887080
Vir: SURS
Tabela 2: Oskrba z energenti, Slovenija
VI
2017
VII
2017
VII2017
VI2017
indeks
Črni premog in antracit (ton)1.2081.225101
Koks (t)2.3192.420104
Rjavi premog in lignit (t)228.096350.908154
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)6.1416.128100
Motorni bencin, neosvinčen (t)33.86039.378116
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)2.3822.994126
Dizelsko gorivo (t)129.078131.253102
Kurilno olje, ekstra lahko (t)6.6688.651130
Drugi naftni proizvodi (t)10.1428.57785
Zemeljski plin (1.000 Sm3)48.99747.37997
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.