Tuja notranja podjetja, Slovenija, 2015

V letu 2015 je 5,4 % tujih podjetij v Sloveniji ustvarilo 26,3 % dodane vrednosti vseh podjetij

Med vsemi 7.213 tujimi notranjimi podjetji v Sloveniji je bilo v letu 2015 85,5 % mikro podjetij in 1,2 % velikih podjetij. Prva, mikro podjetja, so ustvarila manj kot desetino, druga, velika podjetja, pa več kot polovico dodane vrednosti vseh tujih podjetij.

  • 1.9.2017
  • |
  • končni podatki

Med vsemi aktivnimi podjetji v nefinančnih dejavnostih (iz področij dejavnosti od B do J, od L do N in S95 po Standardni klasifikaciji dejavnosti, 2008) v Sloveniji je v letu 2015 delovalo 7.213 ali 5,4 % tujih notranjih podjetij (v letu 2014 5,1 %). Tuja notranja podjetja so v letu 2015 zaposlovala okoli 121.000 oseb, 20,5 % vseh oseb, ki delajo, v obravnavanih dejavnostih (v letu 2014 pa 111.000 oz.19,2 %), in ustvarila 26,3 % dodane vrednosti (v letu 2014 pa 24,1 %).

V letu 2015 so aktivna tuja notranja podjetja v Sloveniji v primerjavi z letom 2014 tako ponovno pridobila pomen glede na vsa opazovana podjetja v Sloveniji. K takšnim strukturnim premikom v zaposlenosti in rezultatih poslovanja med tujimi in nacionalnimi podjetji so znatno prispevale prodaje družb nekaterih večjih skupin podjetij, npr. Pivovarne Laško, Žita, Elana, Alpetourja, Avtotehne in še nekaterih podjetij.

Delež in ekonomski pomen tujih notranjih podjetij v vseh opazovanih rezidenčnih podjetij v Sloveniji narašča z velikostjo podjetij. Če opazujemo podjetja po velikostnih razredih, merjenimi s številom oseb, ki delajo, je znašal v letu 2015 delež mikro tujih podjetij 4,8 % vseh mikro podjetij, medtem ko je delež velikih podjetij med vsemi velikimi podjetji znašal kar 40,1 %. Podobna razmerja veljajo predvsem za zaposlenost in tudi nekatere rezultate poslovanja.

Med vsemi tujimi notranjimi podjetji po številu podjetij sicer močno prevladujejo mikro podjetja. Kljub njihovi številčnosti pa ta ne prispevajo pomembneje k zaposlenosti, prihodku, dodani vrednosti in investicijam. V letu 2015 je bilo med vsemi tujimi notranjimi podjetji 6.170 oz. 85,5 % mikro podjetij, ki so ustvarila 8,2 % dodane vrednosti tujih podjetij. Po drugi strani je bilo med vsemi tujimi podjetji le 85 oz. 1,2 % velikih podjetij, ki pa so ustvarila 54,7 % dodane vrednosti vseh tujih podjetij.

Grafikon 1: Tuja notranja in slovenska podjetja po velikosti podjetij (osebe, ki delajo), Slovenija, 2015
Grafikon 1: Tuja notranja in slovenska podjetja po velikosti podjetij (osebe, ki delajo), Slovenija, 2015
Vir: SURS
Grafikon 2: Tuja notranja podjetja po velikosti podjetij (osebe, ki delajo), Slovenija, 2015
Grafikon 2: Tuja notranja podjetja po velikosti podjetij (osebe, ki delajo), Slovenija, 2015
Vir: SURS
Grafikon 3: Dodana vrednost v tujih notranjih podjetjih po velikosti podjetij (osebe, ki delajo), Slovenija, 2015
Grafikon 3: Dodana vrednost v tujih notranjih podjetjih po velikosti podjetij (osebe, ki delajo), Slovenija, 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Tuja notranja podjetja in izbrani strukturni kazalniki po velikosti podjetij (število oseb, ki delajo), Slovenija, 2015
PodjetjaOsebe, ki delajoPrihodekDodana vrednostInvesticije
številomio. EUR
Mikro podjetja (1–9 oseb)6.17011.5253.217418100
Majhna podjetja (10–19 oseb)4185.5871.63027432
Majhna podjetja (20–49 oseb)2888.8742.71545654
Srednje velika podjetja (50–249 oseb)25226.9366.3031.157169
Velika podjetja (250 ali več oseb)8568.24311.5152.782538
Tuja notranja podjetja skupaj7.213121.16525.3815.087893
Vir: SURS
Tabela 2: Tuja notranja podjetja in izbrani strukturni kazalniki po velikosti podjetij (število oseb, ki delajo) v vseh podjetjih , Slovenija, 2015
PodjetjaOsebe, ki delajoPrihodekDodana vrednostInvesticije
% od vseh podjetij
Mikro podjetja (1–9 oseb)4,85,417,89,514,6
Majhna podjetja (10–19 oseb)10,810,920,816,111,8
Majhna podjetja (20–49 oseb)14,915,228,021,713,5
Srednje velika podjetja (50–249 oseb)22,723,629,327,325,1
Velika podjetja (250 ali več oseb)40,143,943,540,437,2
Tuja notranja podjetja skupaj5,420,530,326,325,7
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti