Slovenska trgovina v vzponu

Slovenska trgovina v vzponu

Slovenska trgovina je v 2016 glede na 2015 izkazovala rast prihodka v trgovini na drobno (za 2,2 %), v trgovini na debelo (za 2,6 %) in v trgovini z motornimi vozili (za 18,6 %). Hkrati je bila letna rast prihodka v slovenski trgovini v 2016 višja od povprečne rasti prihodka v trgovini celotne EU.

  • 23. 8. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Slovenska trgovina se po gospodarski krizi počasi postavlja na noge. V letu 2016 je prihodek od prodaje v vseh trgovinskih podjetjih dosegel najvišjo raven po letu 2008.

Osnovne značilnosti trgovinske dejavnosti

V trgovinski dejavnosti v Sloveniji je bilo v 2016 registriranih 19 % vseh aktivnih tržnih podjetij in vsa skupaj so ustvarila 36 % vsega prihodka od prodaje v letu 2016. 


 
V trgovskih podjetjih je v letu 2016 delalo 13 % slovenskega aktivnega prebivalstva; njihova povprečna mesečna neto plača je znašala 935 EUR, kar je bilo za 9,2 % manj od povprečne mesečne plače v Sloveniji. Delež žensk, zaposlenih v trgovinski dejavnosti, je bil za 4 odstotne točke višji od deleža v tej dejavnosti zaposlenih moških. Ženske, zaposlene v trgovinski dejavnosti, so bile v povprečju tudi bolje izobražene od moških; višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je imelo 29 % žensk in 21 % moških. Zanimivo je tudi, da se je struktura zaposlenih v trgovinski dejavnosti glede na izobrazbo v zadnjih letih opazno spremenila: delež višješolsko in visokošolsko izobraženih se je od leta 2005 skoraj podvojil (s 13 % na 25 %), delež takih z osnovnošolsko in nižjo izobrazbo pa zmanjšal za približno polovico (z 9 % na 5 %).

Povprečje v trgovini na drobno dviga prodaja motornih vozil

Trgovine na drobno v Sloveniji so v letu 2016 ustvarile za 2,2 % višje prihodke od prodaje kot v letu pred tem. Na omenjeno rast so vplivali predvsem prihodki, ustvarjeni v trgovini na drobno z neživili (ti so bili višji za 6,9 %), in v trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 1,0 %); vrednost prodaje v trgovini na drobno z živili pa je bila nižja kot v prejšnjem letu (za 0,5 %).

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Trgovina na drobno z neživili je v letu 2016 dosegla na letni ravni najvišjo rast od prodaje po gospodarski krizi, vendar pa nominalno ta prihodek še vedno zaostaja za povprečjem iz leta 2008 za 7,2 %. Podobno velja tudi za nominalni prihodek od prodaje v trgovini na drobno z živili (ta zaostaja za povprečjem iz 2008 za 1,4 %). Prav nasprotno pa je vrednost prodaje v trgovini na drobno z gorivi že šesto leto zapored višja od vrednosti pred gospodarsko krizo, tokrat za 9,3 %.

Kljub spodbudni rasti prihodka v letu 2016 pa v tem letu ustvarjeni prihodki v mnogih skupinah trgovinske dejavnosti še niso dosegli povprečja iz leta 2008. Na spodnji dvodelni infografiki so v prvem delu prikazani deleži nominalnega prihodka od prodaje v trgovini na drobno v posamezni skupini trgovinske dejavnosti v 2015, v drugem delu pa z ujemajočimi se barvami glede na skupino trgovinske dejavnosti rast tega prihodka v 2016 glede na 2015 in 2008. 


Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Trgovina na debelo še dohiteva raven pred gospodarsko krizo

Prihodek od prodaje se (nominalno) zvišuje tudi v trgovini na debelo, a kljub stabilni rasti še ni dosegel ravni pred gospodarsko krizo. V letu 2016 je bil na primer za 16,0 % višji kot v letu 2009 in za 2,6 % višji kot v letu 2015, v primerjavi z letom 2008 pa je bil še vedno za 9,1 % nižji.

Rast prihodka od prodaje vozil v 2016 najvišja po gospodarski krizi

Nominalni prihodek od prodaje v trgovini z motornimi vozili in popravilih le-teh raste že četrto leto zapored; v letu 2016 je bil prvič višji kot v letu 2008, in sicer za 10,4 %; od prihodka v letu prej (tj. v 2015) pa je bil višji kar za 18,6 %. To je bila tudi najizrazitejša rast po gospodarski krizi. Največji del prihodka v tej vrsti trgovine je bil v letu 2016 ustvarjen s prodajo motornih vozil in rezervnih delov (okoli 90 %); njena vrednost je bila za 20,7 % višja kot v prejšnjem letu in za 11,3 % višja kot v letu 2008.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Slovenska trgovina dohiteva trgovino celotne EU

Rast nominalnega prihodka od prodaje v trgovini na drobno je bila na letni ravni v letu 2016 za 0,6 odstotne točke višja od povprečne rasti nominalnega prihodka od prodaje vseh držav članic EU skupaj, vendar je bil nominalni prihodek od prodaje na drobno v Sloveniji še vedno nižji od povprečja iz leta 2008. Tudi v trgovini na debelo je bil nominalni prihodek v letu 2016 nižji od povprečja iz leta 2008 (za 9,0 %), a je bila njegova rast v zadnjih treh letih celo višja od rasti na ravni celotne EU. Zaradi občutne letne rasti nominalnega prihodka od prodaje vozil v Sloveniji – ta je bila že četrto leto zapored višja od rasti na ravni celotne EU – so v letu 2016 nominalni prihodki v trgovini z vozili prvič presegli vrednosti iz leta 2008. Trgovina z vozili je tudi sicer tako v Evropi kot v Sloveniji v zadnjih letih dosegla najvišjo rast.

Rast prihodka od prodaje se nadaljuje v vseh treh vrstah trgovine tudi v letu 2017

Vrednost prodaje v trgovini na drobno se je v prvi polovici tega leta glede na isto obdobje lani povečala za 13,6 %, v trgovini z motornimi vozili pa za 12,2 %. V trgovini na debelo pa so bili prihodki od prodaje v prvih petih mesecih leta višji kot v istem obdobju prejšnjega leta za 12,1 %.

Rast se odraža tudi v kazalniku zaupanja v trgovini na drobno: njegova vrednost je bila junija 2017 na mesečni ravni višja za 22 odstotnih točk, na letni pa za 16 odstotnih točk. Povprečna vrednost tega kazalnika v prvi polovici leta 2017 pa je bila za 23 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.