Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, julij 2017

V juliju 2017 izdanih 532 gradbenih dovoljenj za stavbe

V juliju 2017 je bilo izdanih 237 gradbenih dovoljenj za stanovanjske in 295 za nestanovanjske stavbe. V obeh vrstah stavb skupaj je načrtovanih 278 stanovanj. Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji.

  • 18. 8. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V juliju 2017 izdanih 532 gradbenih dovoljenj za stavbe

V juliju 2017 je bilo izdanih 532 gradbenih dovoljenj za stavbe. 237 gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za stanovanjske stavbe, 295 pa za nestanovanjske stavbe. Število izdanih gradbenih dovoljenj je bilo za 14 % nižje kot v juliju 2016, površina predvidenih stavb pa bo nižja za 5 %.

Velika večina gradbenih dovoljenj, izdanih za stanovanjske stavbe, so bila gradbena dovoljenja za enostanovanjske stavbe, in sicer 97 %, preostalo so bila gradbena dovoljenja za večstanovanjske stavbe (3 %). Tokrat se nobeno izdano gradbeno dovoljenje ni nanašalo na gradnjo stavb za posebne družbene skupine. Celotna površina stanovanjskih stavb, načrtovanih v juliju 2017, naj bi merila 63.452 m2.  Od v juliju 2017 izdanih gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe je bilo tistih za gostinske stavbe ter poslovne in upravne stavbe manj, za trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti enako, tistih za vse druge načrtovane nestanovanjske stavbe pa več kot v juniju 2017. Celotna površina nestanovanjskih stavb, katerih gradnja je bila načrtovana  v juliju 2017, naj bi merila 69.386 m2 oz. 3 % več kot površina takih stavb, načrtovanih junija 2017.

Za novogradnje je bilo v juliju 2017 izdanih 98 % ali 522 gradbenih dovoljenj; površina s temi gradbenimi dovoljenji načrtovanih novogradenj bo merila 129.204 m2. Preostala 2 % izdanih gradbenih dovoljenj sta se nanašala na spremembo namembnosti. Število izdanih gradbenih dovoljenj in površina previdenih stavb sta bila večja kot v prejšnjem mesecu predvsem zaradi večjega števila gradenj enostanovanjskih stavb.

Julija 2017 načrtovanih več stanovanj kot junija 2017

V juliju 2017 je bila z gradbenimi dovoljenji za stavbe načrtovana gradnja 278 stanovanj. 277 stanovanj je načrtovanih v stanovanjskih stavbah, eno pa v nestanovanjski stavbi. V enostanovanjskih stavbah naj bi bilo 230 stanovanj, v večstanovanjskih stavbah 47 stanovanj. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo povprečno merila 159 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa 80 m2.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji

V podravski statistični regiji je načrtovanih 93 (33 %) stanovanj, v osrednjeslovenski statistični regiji 53 (19 %) stanovanj, sledijo pa gorenjska statistična regija s 25 (9 %), savinjska statistična regija z 21 (8 %) in jugovzhodna statistična regija z 18 stanovanji (6 % stanovanj). V preostalih regijah skupaj je z v juliju 2017 izdanimi gradbenimi dovoljenji načrtovanih 68 (25 %) stanovanj. Najmanj stanovanj je načrtovanih v primorsko-notranjski statistični regiji.

Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, julij 2017
Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, julij 2017
1) Vključuje goriško, koroško, obalno-kraško, pomursko, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Tabela 1: Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, juliju 2017
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj532132.83827840.442
  stanovanjske stavbe23763.45227740.407
  nestanovanjske stavbe29569.386135
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
VII 2017
VI 2017
VII 2017
VI 2017
Število142,6150,0
Površina132,0174,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni 20. aprila 2018.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.