Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, junij 2017

Vrednost opravljenih gradbenih del za 12,1 % višja kot v maju 2017 in za 21,2 % višja kot v juniju 2016

Vrednost v juniju 2017 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v juniju 2016.

  • 14. 8. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost opravljenih gradbenih del v juniju 2017 višja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v juniju 2017 opravljenih gradbenih del je bila za 12,1 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v maju 2017. Vrednost opravljenih gradbenih del se je torej po znižanjih v zadnjih dveh zaporednih mesecih glede na prejšnji mesec tokrat zvišala, in sicer je bila na stavbah višja za 3,4 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 16,2 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del v juniju 2017 višja kot pred enim letom 

Vrednost v juniju 2017 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 21,2 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 30,3 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 16,7 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del
v prvi polovici leta 2017 višja kot v istem obdobju 2016 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvi polovici leta 2017, je bila za 18,4 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 37,7 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 11,6 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del v juniju 2017 za več kot 33 % nižja od povprečja za leto 2010
 

Vrednost v juniju 2017 opravljenih gradbenih del je bila za 33,2 % nižja od povprečja za leto 2010; nižja od tega povprečja je bila na obeh vrstah objektov: na stavbah za 49,6 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 22,6 %.
Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del1), Slovenija (Ø2010=100)
Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del<sup>1)</sup>, Slovenija (&Oslash2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
VI 2017
V 2017 
VI 2017
VI 2016
I–VI 2017
I–VI 2016
VI 2017
 Ø 2010 
Gradbeništvo112,1121,2118,466,8
  stavbe103,4130,3137,750,4
  gradbeni inženirski objekti116,2116,7111,677,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.