Izkoriščanje voda v industriji, Slovenija, 2016

V 2016 iz industrije izpustili 717 milijonov m3 odpadne vode, kar je najmanj v zadnjih štirih letih

Za industrijske dejavnosti je bilo v letu 2016 uporabljenih 98.870 milijonov m3 vode. Večina te vode (99 %) je bila uporabljena za oskrbo z električno energijo, plinom in paro. Nazaj v okolje je bilo izpuščenih 717 milijonov m3 vode.  

  • 27.9.2017
  • |
  • končni podatki
V letu 2016 je  bilo v rudarstvu, v predelovalnih dejavnostih, v oskrbi z električno energijo in v oskrbi z vodo v Sloveniji uporabljenih 98.870 milijonov m3 vode; to je za 26 % več kot v letu 2015.

Z vidika področij dejavnosti (B, C, D in E po SKD 2008) se je v industriji v letu 2016 največ vode uporabilo za oskrbo z električno energijo, plinom in paro (98.089 milijonov m3); večina te vode (99 %) je bila uporabljena za pogon turbin pri proizvodnji električne energije v hidroelektrarnah. Če ne upoštevamo vode, ki je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro uporabljena za pogon turbin v hidroelektrarnah, je bilo v letu 2016 v industrijskih dejavnostih uporabljenih 1.460 milijonov m3 vode, od tega v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro 679 milijonov m3 vode, v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 586 milijonov m3 vode, v predelovalnih dejavnostih 194 milijonov m3 vode, v rudarstvu pa nekaj manj kot milijon m3 vode.

V dejavnostih oskrba z vodo in oskrba z električno energijo uporabljene v 2016 več vode kot v 2015

Uporaba vode po področjih dejavnosti (B, C, D in E po SKD 2008) je bila v letu 2016 raznolika. Več vode kot v letu 2015 je bilo uporabljene v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 29 %) in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 26 %), manj vode pa v rudarstvu (za 3 %) in v predelovalnih dejavnostih (za 32 %).

V 2016 iz industrije izpuščenih 717 milijonov m3 odpadne vode

Iz industrijskih dejavnosti je bilo v letu 2016 izpuščenih 717 milijonov m3 odpadne vode, kar je za 7 milijonov m3 manj kot v letu 2015. Večina te vode (649 milijonov m3) je bila le toplotno onesnažena. Od preostale odpadne vode je bilo pred izpustom prečiščenih 24 milijonov m3 vode, neprečiščenih pa 44 milijonov m3 vode. 

Industrijske čistilne naprave največ odpadne vode prečistile mehansko-kemično-biološko


Podjetja skrbijo, da z uporabo in posodabljanjem čistilnih naprav vpliv odpadnih voda iz industrije na okolje kar najbolj zmanjšajo. V letu 2016 se je največ odpadne vode pred izpustom prečistilo mehansko-kemično-biološko (9,6 milijona m3) in mehansko-kemično (7,3 milijona m3). Nekaj manj kot petina odpadne vode je bila prečiščena samo mehansko (4,5 milijona m3). Mehansko-biološko je bilo prečiščenih 1,2 milijona m3 odpadne vode, biološko pa 0,7 milijona m3 vode. Preostalih 0,4 milijona m3 odpadne vode je bilo prečiščenih kemično ali kemično-biološko.


Grafikon 1: Prečiščena odpadna voda iz industrije, Slovenija, 2016
Grafikon 1: Prečiščena odpadna voda iz industrije, Slovenija, 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Uporaba vode v industriji, Slovenija
201520162016
2015
m3 (1.000)indeks
Skupaj – dejavnosti po SKD 2008 (področja)78.501.55198.870.199126
  B Rudarstvo93190197
  C Predelovalne dejavnosti284.614193.95068
  D Oskrba z električno energijo, plinom, paro77.762.54098.089.271126
  ... od tega za pogon turbin77.077.92797.409.787126
  E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja453.466586.077129
Vir: SURS
Tabela 2: Odpadna voda iz industrije, Slovenija, 2016
SkupajNeprečiščenaPrečiščena
m3 (1.000)
Skupaj – dejavnosti po SKD 2008 (področja)717.239693.46723.773
  B Rudarstvo790492298
  C Predelovalne dejavnosti42.56719.26223.305
  D Oskrba z električno energijo, plinom, paro673.735673.6901)44
  E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja14822125
1) 96 % te vode je bilo le toplotno onesnažene.
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti