Zavarovalne premije in odškodnine po poslovnih subjektih, Slovenija, 2016

Zavarovalnice v letu 2016 obračunale za skoraj 2.000 milijonov EUR bruto premij

Zavarovalnice so v letu 2016 skupaj obračunale za 1.977,8 milijonov EUR bruto premij, kar je za 1,54 % več kot v 2015. Večji delež, 1.574 milijonov EUR  (80 %), je bil obračunan s fizičnimi osebami in 403,8 milijonov EUR (20 %) s pravnimi osebami.

  • 29.8.2017
  • |
  • brez statusa

Struktura slovenskega zavarovalnega trga v letu 2016 glede na zavarovalne vrste in poslovne subjekte kaže, da je večinski delež pri obračunanih bruto premijah in odškodninah odpadel na fizične osebe;  80 %  pri premijah in 85 % pri odškodninah. 

Zavarovalnice so v letu 2016 skupaj obračunale za 1.977,8 milijonov EUR bruto premij (1.947,8 milijonov EUR v 2015). Največji delež k rasti so prispevala neživljenjska zavarovanja pravnih oseb. Večji delež, 1.574 milijonov EUR  (80 %), je bilo obračunane s fizičnimi osebami in 403,8 milijonov EUR (20 %) s pravnimi osebami. 
 
Podatki o obračunanih bruto odškodninah za leto 2016 kažejo, da so zavarovalnice obračunale za 1.328,4 milijonov EUR odškodnin (1.329,4 milijonov EUR v 2015), od tega 1.125,2 milijonov EUR (85 %) fizičnim osebam in 203,2 milijona EUR  (15 %) pravnim osebam. V primerjavi z letom 2015 so najbolj upadle odškodnine za neživljenjska zavarovanja pravnih oseb, najbolj pa so se zvišale odškodnine fizičnim osebam za neživljenjska zavarovanja. 
 
V skupnem deležu obračunanih premij predstavlja največji delež življenjsko zavarovanje (26,5 %) sledi prostovoljno zdravstveno zavarovanje (24,8 %), ter zavarovanje kopenskih motornih vozil  (11,9 %) in zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (11,1 %). 

V skupnem deležu obračunanih odškodnin predstavljajo pomembnejše deleže: prostovoljno zdravstveno zavarovanje (32,1 %), življenjsko zavarovanje (28,4 %), zavarovanje kopenskih motornih vozil  (13,0 %) in zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil  (10,5 %).

Pri fizičnih osebah je bilo največ bruto premij obračunih za življenjsko zavarovanje (516,7  milijonov EUR) in prostovoljno  zdravstveno zavarovanje (484,5 milijonov EUR), sledi zavarovanje kopenskih motornih vozil  (178,0 milijonov EUR) in zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (172,5 milijonov  EUR). Največji zneski odškodnin so bili obračunani pri prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (426,3 milijonov EUR), življenjskem zavarovanju (370,5 milijonov EUR) in zavarovanju kopenskih motornih vozil  (134,9 milijonov  EUR).

Pri pravnih osebah je bil v letu 2016 znesek obračunanih premij najvišji za drugo škodno zavarovanje (64,9 milijonov EUR), zavarovanje požara in elementarnih nesreč  (60,8 milijonov EUR) in splošno zavarovanje odgovornosti (59,5 milijonov EUR). Največji zneski odškodnin so bili obračunani za zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil  (41,4 milijonov EUR), zavarovanje kopenskih motornih vozil (38,3 milijonov EUR), drugo škodno zavarovanje (33,0 milijonov EUR) in zavarovanje požara in elementarne nesreče (22,6 milijonov EUR).

Grafikon 1: Deleži bruto premij po zavarovalnih vrstah, Slovenija, 2016
Grafikon 1: Deleži bruto premij po zavarovalnih vrstah, Slovenija, 2016
Vir: SURS
Grafikon 2: Deleži bruto odškodnin po zavarovalnih vrstah, Slovenija, 2016
Grafikon 2: Deleži bruto odškodnin po zavarovalnih vrstah, Slovenija, 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Obračunane bruto zavarovalne premije po zavarovalnih vrstah in poslovnih subjektih, Slovenija, 2016
Tisoč EURSkupaj premijePravne osebeFizične osebe
SKUPAJ1.977.837403.8371.574.000
Nezgodno zavarovanje95.73131.20864.523
Prostovoljno zdravstveno zavarovanje491.2466.758484.488
Zavarovanje kopenskih motornih vozil236.21758.245177.971
Zavarovanje tirnih vozil3.0023.0020
Letalsko zavarovanje1.1141.09618
Zavarovanje plovil 1.050312738
Zavarovanje prevoza blaga7.9237.90221
Zavarovanje požara in elementarne nesreče118.99160.76658.226
Drugo škodno zavarovanje 124.22864.87259.356
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil219.78347.231172.551
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 1.0741.03142
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil1.176256920
Splošno zavarovanje odgovornosti69.00259.4839.520
Kreditno zavarovanje45.38944.794595
Kavcijsko zavarovanje2.0431.94697
Zavarovanje različnih finančnih izgub6.4305.0871.342
Zavarovanje stroškov postopka3.7507003.050
Zavarovanje pomoči 26.5492.73923.810
Življenjsko zavarovanje1)523.1406.408516.732
1) Življenjsko zavarovanje sestavljajo tri zavarovalne vrste: življenjsko zavarovanje, življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem in zavarovanje s kapitalizacijo izplačil.
Vir: SURS
Tabela 2: Obračunane bruto odškodnine zavarovanja po zavarovalnih vrstah in poslovnih subjektih, Slovenija, 2016
Tisoč EURSkupaj odškodninePravne osebeFizične osebe
SKUPAJ1.328.391203.2401.125.151
Nezgodno zavarovanje33.41513.66619.748
Prostovoljno zdravstveno zavarovanje426.35224426.328
Zavarovanje kopenskih motornih vozil173.21138.303134.908
Zavarovanje tirnih vozil2.1602.1600
Letalsko zavarovanje41939921
Zavarovanje plovil 767226540
Zavarovanje prevoza blaga2.3182.3162
Zavarovanje požara in elementarne nesreče46.61922.66323.956
Drugo škodno zavarovanje 64.33532.97231.364
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil139.96041.38598.575
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov 2002000
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil963660
Splošno zavarovanje odgovornosti23.43320.7272.706
Kreditno zavarovanje18.85018.245605
Kavcijsko zavarovanje57855523
Zavarovanje različnih finančnih izgub2.6881.762926
Zavarovanje stroškov postopka564196368
Zavarovanje pomoči 15.39089014.500
Življenjsko zavarovanje1)377.0366.515370.521
1) Življenjsko zavarovanje sestavljajo tri zavarovalne vrste: življenjsko zavarovanje, življenjsko zavarovanje z naložbenim tveganjem in zavarovanje s kapitalizacijo izplačil.
Vir: SURS
Tabela 3: Obračunane bruto zavarovalne premije in odškodnine po zavarovalnih vrstah in poslovnih subjektih, Slovenija
Tisoč EUR2013201420152016
Premije1.893.5971.916.5941.947.8341.977.837
Fizične osebe1.538.8061.551.8851.576.6011.574.000
  Neživljenjska zavarovanja1.055.9291.042.4881.046.6241.057.267
  Življenjska zavarovanja482.877509.397529.978516.732
Pravne osebe354.791364.709371.232403.837
  Neživljenjska zavarovanja348.193359.968366.108397.429
  Življenjska zavarovanja6.5984.7415.1256.408
Odškodnine1.317.8071.318.5661.329.3921.328.391
Fizične osebe1.096.4121.098.0101.119.7091.125.151
  Neživljenjska zavarovanja744.870734.687739.829754.630
  Življenjska zavarovanja351.541363.324379.880370.521
Pravne osebe221.395220.555209.683203.240
  Neživljenjska zavarovanja218.196215.657206.172196.725
  Življenjska zavarovanja3.1994.8993.5116.515
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti