Energetika, Slovenija, junij 2017

Junija je bila poraba električne energije za 4 % večja v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016

Proizvodnja električne energije se je v juniju 2017 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala za 9 %, prav tako se je zmanjšala oskrba z energenti.

  • 25.7.2017
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije v juniju manjša kakor maja
Junija 2017 je bila neto skupna proizvodnja električne energije  1160 GWh in se je glede na maj 2017 zmanjšala za 9 %, poraba je bila 1170 GWh in se je glede na maj 2017 povečala za 1 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je zmanjšala za 8 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja manjša za 17 %, v jedrski elektrarni Krško pa je bila proizvodnja manjša za 5 %.
Manjši proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi manjša poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv junija 2017 manjša za 15 %.
Junija 2017 smo uvozili 852 GWh, izvozili pa 809 GWh električne energije.

Padec oskrbe z energenti v juniju 2017
V juniju 2017 smo zaznali padec oskrbe pri vseh energentih, razen pri petrolejskemu gorivu za reaktivne motorje in pri dizelskemu gorivu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečali za 37 %, oziroma za 3 %. Nadalje smo zabeležili padec oskrbe z ekstra lahkim kurilnim oljem za 39 %, rjavim premogom in lignitom za 12 %, zemeljskim plinom za 11 %, črnim premogom in antracitom za 6 %, koksom za 6 %, motornim bencinom za 5 % in drugimi naftnimi proizvodi za 5 %.
Grafikon 1: Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, junij 2017
Grafikon 1: Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, junij 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Poraba goriv v termoelektrarnah po glavni dejavnosti, Slovenija
V
2017
VI
2017
VI2017
V2017
TJindeks
Skupaj3.4322.91485
Črni premog (NCV)9889
Rjavi premog in lignit (NCV)3.0182.66988
Naftni proizvodi (NCV)88100
Zemeljski plin (GCV)14812886
Druga goriva (NCV)24910141
Vir: SURS
Tabela 2: Oskrba z energenti, Slovenija
V
2017
VI
2017
VI2017
V2017
indeks
Črni premog in antracit (ton)1.2921.20894
Koks (t)2.4702.31994
Rjavi premog in lignit (t)258.514228.09688
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)5.9305.73897
Motorni bencin, neosvinčen (t)35.78633.86095
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)1.7352.382137
Dizelsko gorivo (t)125.085129.078103
Kurilno olje, ekstra lahko (t)10.8646.66861
Drugi naftni proizvodi (t)10.65510.14295
Zemeljski plin (1.000 Sm3)55.00848.99789
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.