Gospodarska klima, Slovenija, julij 2017

Gospodarska klima julija 2017 na mesečni ravni nižja, na letni ravni višja

Gospodarska klima je bila julija 2017 na mesečni ravni nižja za 0,9 odstotne točke, na letni pa višja za 6,1 odstotne točke.

  • 25. 7. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarska klima na mesečni ravni nižja
Kazalnik gospodarske klime je bil julija 2017 (11,4 odstotne točke) za 0,9 odstotne točke nižji kot junija 2017 (12,3 odstotne točke), vendar še vedno za 13,8 odstotne točke nad dolgoletnim povprečjem.

Na znižanje na mesečni ravni so vplivali kazalniki zaupanja v trgovini na drobno (za 0,5 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 0,4 odstotne točke) in med potrošniki (za 0,2 odstotne točke). Izboljšanje kazalnika zaupanja v gradbeništvu je padec kazalnika gospodarske klime nekoliko omililo (za 0,2 odstotne točke), medtem ko kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih na mesečno spremembo ni vplival.

Gospodarska klima na letni ravni višja
Kazalnik gospodarske klime je bil julija 2017 za 6,1 odstotne točke višji kot julija 2016.

Na izboljšanje tega kazalnika na letni ravni so vplivali kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,9 odstotne točke), kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 1,5 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,4 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,2 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke).
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, julij 2017
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, julij 2017
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.