Demografski dogodki, Slovenija, 1. četrtletje 2017

V prvem četrtletju 2017 naravni prirast izrazito negativen: –1.455 prebivalcev

V 1. četrtletju leta 2017 je bil naravni prirast izrazito negativen (–1.455), selitveni prirast pa pozitiven (396).

  • 28. 7. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Manj živorojenih in več umrlih

V prvem četrtletju 2017 se je rodilo 4.717, umrlo pa je 6.172 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 198 nižje, število umrlih pa za 654 višje kot v istem obdobju leta 2016. Negativna vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se je v enem letu spremenila z –1,2 na –2,9.

Manj porok in razvez kot v istem četrtletju prejšnjega leta

V prvem četrtletju 2017 je zakonsko zvezo sklenilo 579 parov ali 41 manj kot v istem obdobju leta 2016, razvezalo pa se je 647 parov ali 19 manj kot v prvem četrtletju 2016.

Več notranjih selitev

V prvem četrtletju 2017 je bilo registriranih 27.192 notranjih selitev ali za 5,5 % več kot v istem četrtletju leta 2016.

Selitveni prirast državljanov Slovenije štiriindvajseto četrtletje zapored negativen

V prvem četrtletju 2017 se je v Slovenijo priselilo več prebivalcev kot v istem obdobju leta 2016. Priselilo se jih je namreč 4.173 ali za 14,6 % več kot v prvem četrtletju 2016. Odselilo se je 3.777 prebivalcev ali 77 manj kot v istem obdobju leta 2016. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.887) je bilo prvič po dolgem času nižje od števila odseljenih tujih državljanov (1.890).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 1.524), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 1.128 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.

Grafikon 1: Meddržavne selitve, Slovenija
Grafikon 1: Meddržavne selitve, Slovenija
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Tabela 1: Demografski dogodki, Slovenija
I–III 2016I–III 20171)
številona 1.000
prebivalcev2)
številona 1.000
prebivalcev2)
Živorojeni4.9159,64.7179,3
Umrli5.51810,86.17212,1
Naravni prirast-603-1,2-1.455-2,9
Priseljeni iz tujine3.6407,14.1738,2
Odseljeni v tujino3.8547,53.7777,4
Selitveni prirast-214-0,43960,8
Skupni prirast-817-1,6-1.059-2,1
Sklenjene zakonske zveze6201,25791,1
Razvezane zakonske zveze6661,36471,3
Notranje selitve25.77150,227.19253,4
1) Začasni podatki.
2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Četrtletni podatki za leto 2017 so začasni. Končni četrtletni podatki za leto 2017 bodo objavljeni 23. julija 2018.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.