Priznanja in ugotovitve očetovstva, posvojitve otrok, Slovenija, 2016

V 2016 so med očeti, ki so podali priznanje očetovstva, trije od štirih to storili pred rojstvom otroka

 V 2016 je bilo podanih 11.462 priznanj očetovstva, ugotovljenih 17 očetovstev in posvojenih 45 otrok, med temi 11 iz tujine.

  • 21. 7. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
11.462 priznanj očetovstva 

V letu 2016 je bilo podanih pred pristojnim organom 11.462 priznanj očetovstva (233 manj kot v prejšnjem letu).  78,5 % očetov je to storilo še pred otrokovim rojstvom (to je bil najvišji delež doslej), 17,2 % očetov pa takoj v prvem mesecu po rojstvu otroka.162 otrok, za katere je bilo priznanje očetovstva podano v letu 2016,  je bilo starih več kot eno leto (najstarejši so bili stari tudi že čez 40 let).

Očetje, ki so podali priznanje očetovstva, so bili v povprečju stari 33,3 leta, najstarejši med njimi pa že več kot 60 let. Tisti očetje, ki so podali priznanje očetovstva pred rojstvom otroka, so bili v povprečju nekoliko mlajši (33,1 leta). Sicer pa so bili očetje otrok, rojenih v 2016, stari povprečno 33,5 leta.

45 posvojitev, 6 več kot v prejšnjem letu in toliko kot pred dvema letoma

V letu 2016 je bilo v Sloveniji evidentiranih 45 posvojitev otrok, 6 več  kot v prejšnjem letu. 34 v letu 2016 posvojenih otrok je pred posvojitvijo živelo v Sloveniji, 11 pa v sedmih drugih državah.
Od 45 posvojenih otrok so jih 26 posvojili pari; toliko otrok je torej s posvojitvijo dobilo nova oba starša. Pri 17 posvojitvah je bil posvojitelj zakonec/partner otrokovega biološkega starša.
Grafikon 1: Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Grafikon 1: Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Priznanja in ugotovitve očetovstva, Slovenija
20152016
Priznanja očetovstva po starosti otrok
Skupaj11.69511.462
  pred rojstvom otroka9.1088.994
  manj kot 1 mesec2.1051.970
  1–11 mesecev328336
  1–4 leta7287
  5–9 let2934
  10–14 let2012
  15–19 let1512
  20 ali več let1817
Ugotovitve očetovstva
Skupaj1517
Vir: SURS
Tabela 2: Posvojitve, Slovenija
20152016
Posvojitve
Skupaj3945
  iz tujine1511
Otroka je posvojil
  par2226
  zakonec/partner otrokovega roditelja1517
  posameznik22
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.