Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Priznanja in ugotovitve očetovstva, posvojitve otrok, Slovenija, 2016

V 2016 so med očeti, ki so podali priznanje očetovstva, trije od štirih to storili pred rojstvom otroka

 V 2016 je bilo podanih 11.462 priznanj očetovstva, ugotovljenih 17 očetovstev in posvojenih 45 otrok, med temi 11 iz tujine.

  • 21.7.2017
  • |
  • končni podatki
11.462 priznanj očetovstva 

V letu 2016 je bilo podanih pred pristojnim organom 11.462 priznanj očetovstva (233 manj kot v prejšnjem letu).  78,5 % očetov je to storilo še pred otrokovim rojstvom (to je bil najvišji delež doslej), 17,2 % očetov pa takoj v prvem mesecu po rojstvu otroka.162 otrok, za katere je bilo priznanje očetovstva podano v letu 2016,  je bilo starih več kot eno leto (najstarejši so bili stari tudi že čez 40 let).

Očetje, ki so podali priznanje očetovstva, so bili v povprečju stari 33,3 leta, najstarejši med njimi pa že več kot 60 let. Tisti očetje, ki so podali priznanje očetovstva pred rojstvom otroka, so bili v povprečju nekoliko mlajši (33,1 leta). Sicer pa so bili očetje otrok, rojenih v 2016, stari povprečno 33,5 leta.

45 posvojitev, 6 več kot v prejšnjem letu in toliko kot pred dvema letoma

V letu 2016 je bilo v Sloveniji evidentiranih 45 posvojitev otrok, 6 več  kot v prejšnjem letu. 34 v letu 2016 posvojenih otrok je pred posvojitvijo živelo v Sloveniji, 11 pa v sedmih drugih državah.
Od 45 posvojenih otrok so jih 26 posvojili pari; toliko otrok je torej s posvojitvijo dobilo nova oba starša. Pri 17 posvojitvah je bil posvojitelj zakonec/partner otrokovega biološkega starša.
Grafikon 1: Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Grafikon 1: Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Priznanja in ugotovitve očetovstva, Slovenija
20152016
Priznanja očetovstva po starosti otrok
Skupaj11.69511.462
  pred rojstvom otroka9.1088.994
  manj kot 1 mesec2.1051.970
  1–11 mesecev328336
  1–4 leta7287
  5–9 let2934
  10–14 let2012
  15–19 let1512
  20 ali več let1817
Ugotovitve očetovstva
Skupaj1517
Vir: SURS
Tabela 2: Posvojitve, Slovenija
20152016
Posvojitve
Skupaj3945
  iz tujine1511
Otroka je posvojil
  par2226
  zakonec/partner otrokovega roditelja1517
  posameznik22
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.