Vrednost opravljenih gradbenih del, Slovenija, 2016

V letu 2016 opravljenih za 14 % manj gradbenih del kot v letu 2015

Gradbena podjetja so v letu 2016 opravila na objektih v Sloveniji za 1,6 milijard EUR gradbenih del, kar je najmanj po letu 2010.

  • 28. 7. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Za četrtino manj gradbenih del opravljenih na gradbenih inženirskih objektih

Gradbena podjetja so v 2016 opravila na obeh vrstah objektov v Sloveniji skupaj za 1.609 milijonov EUR gradbenih del, kar je za 14 % manj kot v letu 2015. Na stavbah je bilo opravljenih za malo več kot 742 milijonov EUR gradbenih del (ali za 2 % več kot v letu 2015), na gradbenih inženirskih objektih pa za malo manj kot 867 milijonov EUR gradbenih del (ali za 25 % manj kot v letu 2015).

Vrednost opravljenih gradbenih del, katerih investitorji so bile pravne osebe, je bila za 17 % nižja kot v letu 2015, vrednost tistih, katerih investitorji so bile fizične osebe, pa je bila za 18 % višja. Pravne osebe so največji del sredstev investirale v gradnjo objektov prometne infrastrukture, in sicer 489 milijonov EUR, kar je 28 % manj kot v letu 2015, fizične osebe pa v gradnjo stanovanjskih stavb, in sicer 162 milijonov EUR, kar je za 19 % več kot v letu 2015.

Vrednost gradbenih del, opravljenih na stavbah za 2 % višja kot v prejšnjem letu

Vrednost gradbenih del, opravljenih v letu 2016, je bila za 2 % višja kot v letu 2015; sicer je bila vrednost gradbenih del samo na stanovanjskih stavbah za 10 % višja, samo na nestanovanjskih stavbah pa za 2 % nižja kot v letu pred tem. Vrednost gradbenih del, opravljenih na enostanovanjskih stavbah, je bila višja za 14 %, na večstanovanjskih stavbah pa za 10 %, medtem ko je bila vrednost gradbenih del,  opravljenih na stavbah za posebne družbene skupine, za 21 % nižja.

Vrednost gradbenih del, opravljenih na nestanovanjskih stavbah, je bila v letu 2016 glede na leto pred tem nižja za 2 %. Nižja vrednost gradbenih del na nestanovanjskih stavbah je bila posledica nižje vrednosti gradbenih del, opravljenih na stavbah splošnega družbenega pomena (bila je za polovico nižja) in na stavbah za promet in izvajanje komunikacij (vrednost teh je bila nižja za 29 %).

Od del na gradbenih inženirskih objektih opravljenih največ na objektih prometne infrastrukture

Na gradbenih inženirskih objektih je bilo v letu 2016 opravljenih precej manj gradbenih del kot v letu 2015, saj je bila njihova vrednost za 25 % nižja kot v prejšnjem letu. Manj gradbenih del je bilo opravljenih na objektih prometne infrastrukture (njihova vrednost je bila nižja za 28 % ali 188 milijonov EUR), na cevovodih, komunikacijskih omrežjih in elektroenergetskih vodih (27 % ali 97 milijonov EUR manj) in na drugih gradbenih inženirskih objektih (za 6 % ali 4 milijonov EUR manj). Več gradbenih del je bilo opravljenih le na industrijskih gradbenih kompleksih (njihova vrednost je bila za 6 % ali 2,5 milijona EUR višja). Največ gradbenih del, v vrednosti 491 milijonov EUR, je bilo opravljenih na objektih prometne infrastrukture.

Grafikon 1: Vrednost opravljenih gradbenih del po vrstah objektov, Slovenija
Grafikon 1: Vrednost opravljenih gradbenih del po vrstah objektov, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Vrednost opravljenih gradbenih del po vrstah objektov in tipih gradbene aktivnosti, Slovenija
201520162016
2015
1.000 EURindeks
Skupaj1.880.1781)1.609.0721)85,6
  novogradnja in povečava858.019774.03490,2
  investicijska vzdrževalna dela2)430.193344.33580,0
  redna vzdrževalna dela591.965490.70482,9
Stavbe726.590742.276102,2
  novogradnja in povečava392.264394.121100,5
  investicijska vzdrževalna dela2)137.380135.35498,5
  redna vzdrževalna dela196.946212.801108,1
Gradbeni inženirski objekti1.153.5881)866.7961)75,1
  novogradnja in povečava465.755379.91381,6
  investicijska vzdrževalna dela2)292.813208.98171,4
  redna vzdrževalna dela395.019277.90370,4
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
2) Upoštevane so tudi rekonstrukcije, restavracije in spremembe namembnosti.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.