Bruto domači proizvod in drugi agregati nacionalnih računov ter zaposlenost, Slovenija, 2016

Gospodarska rast v letu 2016 po prvi letni oceni 3,1-odstotna.

Po prvi letni oceni je bruto domači proizvod v letu 2016 v tekočih cenah znašal 40.418 milijonov EUR. V primerjavi z letom prej je bil v tekočih cenah višji za 4,1 %, realno pa je bil višji za 3,1 %.

  • 31. 8. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Bruto domači proizvod je po prvi letni oceni v letu 2016 v tekočih cenah znašal 40.418 milijonov EUR, kar je nominalno za 4,1 % oziroma za 1.582 milijonov EUR več kot leto prej. V cenah preteklega leta je bil bruto domači proizvod v letu 2016 višji za 3,1 odstotka. Letna ocena BDP v tekočih cenah je bila za 1,6 odstotka višja od ocene po četrtletnih virih (za 649 milijonov EUR višja), ocena rasti obsega BDP pa je bila po novi oceni višja za 0,6 odstotne točke.

Redna revizija 2012–2015

Podatki o bruto domačem proizvodu in zaposlenosti so bili v letih 2012–2015 revidirani v okviru redne letne revizije. Vpliv revizije je bil minimalen, ocena stopnje rasti BDP za leti 2012 in 2013 ostaja po reviziji nespremenjena (–2,7 % in –1,1 %), ocena za leto 2014 je od prejšnje ocene nižja za 0,1 odstotne točke in sedaj znaša 3,0 %. Ocena za leto 2015 prav tako ostaja nespremenjena in znaša 2,3 %.

Pri reviziji BDP v letih 2012–2015 v tekočih cenah je bila zaradi novih podatkov registrskega popisa prebivalstva 2015 izvedena večja revizija pri oceni stanovanjske dejavnosti gospodinjstev, in sicer glede ocen pripisane najemnine. Vrednosti pripisane najemnine so namreč bile v vseh letih višje od predhodno objavljenih podatkov, in sicer v letu 2012 za 65 milijonov EUR, v letu 2013 za 324 milijonov EUR, v letu 2014 za 316 milijonov EUR in v letu 2015 za 332 milijonov EUR.

Obseg dodane vrednosti višji tudi v letu 2016

Skupna dodana vrednost, merjena v stalnih cenah, je bila višja tudi v letu 2016, in to za 3,2 %. Najbolj se je zvišala v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 8,4 %). Sledile so dejavnosti promet in skladiščenje (7,9 %), oskrba z električno energijo, plinom in paro (6,6 %) in kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (6,4 %). V predelovalnih dejavnostih je bil obseg dodane vrednosti višji za 4,9 % in po prispevku k rasti dodane vrednosti so te dejavnosti prispevale največ, in sicer 1,0 odstotne točke. Sledile so dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (0,5 odstotne točke), promet in skladiščenje (0,4 odstotne točke), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (0,2 odstotne točke), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (0,2 odstotne točke), oskrba z električno energijo, plinom in paro (0,2 odstotne točke), dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (0,2 odstotne točke) ter dejavnost zdravstvo in socialno varstvo (0,2 odstotne točke). Negativno sta na višino dodane vrednosti vplivali dejavnosti gradbeništvo (–0,2 odstotne točke) in oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (–0,1 odstotne točke).

Pozitivni vpliv končne potrošnje in zunanjega povpraševanja, zmanjšanje bruto investicij

Saldo menjave s tujino je še naprej pozitiven in se povečuje, v letu 2016 je znašal 3.701 milijon EUR in je k rasti BDP prispeval 0,5 odstotne točke. Tako obseg izvoza kot uvoza blaga in storitev sta bila v letu 2016 višja kot leto prej, izvoz blaga in storitev je bil višji za 6,4 % (v prejšnjem letu za 5,0 %), medtem ko se je uvoz blaga in storitev povečal za 6,6 % (leto prej za 4,7 %).

Na gospodarsko rast je pozitivno vplivala končna potrošnja, ki je bila višja za 3,8 %, pri tem je bila zasebna končna potrošnja višja za 4,2 %. Pri končni potrošnji države smo tudi letos zabeležili rast trošenja, in sicer je bila ta 2,5-odstotna (v 2013:  –2,1 % , v 2014:  –1,2 % in v 2015:  2,7%), negativno rast končne potrošnje smo zabeležili le pri končni potrošnji neprofitnih institucij, ki služijo gospodinjstvom. Bruto investicije so po treh letih rasti v letu 2016 upadle, realno so bile nižje za 0,1 %, bruto investicije v osnovna sredstva so bile nižje za 3,6 % (predvsem zaradi upada investicij v sektorju država). Spremembe zalog in vrednostnih predmetov so k rasti BDP prispevale 0,7 odstotne točke.

Delež sredstev za zaposlene v BDP višji

Delež sredstev za zaposlene v BDP se je v letu 2016 povečal na 49,3 % (v letu 2015 je znašal 48,7 % BDP) in je hkrati edina kategorija, ki se je v dohodkovni strukturi BDP povečala (za 0,6 odstotne točke). Delež bruto poslovnega presežka in raznovrstnega dohodka v BDP se je zmanjšal za 0,4 odstotne točke (37,8 % BDP v 2015 in 37,4 % BDP v 2016), prav tako delež davkov na proizvodnjo in uvoz (14,9 % BDP v 2015 in 14,7 % BDP v 2016).

Višja zaposlenost  tudi v 2016

Rast skupne zaposlenosti, ki se je pričela v 2014, se je v 2016 nadaljevala, in sicer se je zaposlenost glede na leto prej povečala za 1,9 % . V letu 2016 je skupna zaposlenost ocenjena na 959.741 oseb, pri čemer se je število zaposlenih zvišalo za 2,4 % (skupaj 773.462), število samozaposlenih pa zmanjšalo za 0,04 % (skupaj 186.279).

Tabela 1: Bruto domači proizvod, Slovenija
Leto20122013201420152016
V tekočih cenah, mio. EUR36.07636.23937.61538.83740.418
Prejšnja vrednost, mio. EUR36.00235.91737.33238.57039.769*
Sprememba, %0,20,90,80,71,6
Realna rast, %-2,7-1,13,02,33,1
Prejšnja vrednost, %-2,7-1,13,12,32,5*
Sprememba, odstotne točke0,00,0-0,10,00,6
* ocena po četrtletnih podatkovnih virih
Vir: SURS
Tabela 2: Dodana vrednost po dejavnostih, Slovenija
Leto2012201320142015201620122013201420152016
V tekočih cenah, mio. EURRealna rast, %
Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo (A)647652759787760-8,2-0,916,14,7-2,0
Rudarstvo, predelovalne dej., energetika, komun. stor. (B-E)8.0958.3478.8139.0929.480-2,5-0,24,61,44,4
Gradbeništvo (F)1.8171.6541.8591.8431.830-7,7-8,810,5-1,6-4,4
Javna uprava, šolstvo, zdravstvo, soc. varstvo (O,P,Q)5.6025.4195.3645.4835.8521,2-1,1-0,11,42,9
Druge storitve (G-N, R,S,T)15.13815.22315.72016.37417.087-2,6-0,13,33,33,7
Neto davki na proizvode4.7774.9455.1005.2585.409-5,0-3,2-1,52,63,0
Bruto domači proizvod36.07636.23937.61538.83740.418-2,7-1,13,02,33,1
Vir: SURS
Tabela 3: Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, Slovenija
Leto2012201320142015201620122013201420152016
V tekočih cenah, mio. EURRealna rast, %
Končna potrošnja27.80627.16327.46527.97929.159-2,4-3,61,12,33,8
  gospodinjstva in nepridobitne institucije20.51020.09020.46620.77221.581-2,4-4,11,92,14,2
  država7.2967.0736.9997.2077.578-2,2-2,1-1,22,72,5
Bruto investicije6.7497.0617.3677.5237.558-17,54,33,80,2-0,1
  bruto investicije v osnovna sredstva6.9347.1757.2927.3227.105-8,83,21,1-1,6-3,6
  spremembe zalog in vrednostnih predmetov*-185-11475201453-2,00,20,50,30,7
Saldo menjave s tujino*1.5222.0152.7833.3353.7013,00,81,40,60,5
  izvoz blaga in storitev26.38127.00428.51729.90131.3860,63,15,75,06,4
  uvoz blaga in storitev24.85924.99025.73426.56627.686-3,72,14,14,76,6
Bruto domači proizvod36.07636.23937.61538.83740.418-2,7-1,13,02,33,1
* namesto realne rasti je prikazan prispevek k rasti
Vir: SURS
Tabela 4: Dohodkovna struktura bruto domačega proizvoda, Slovenija
Leto2012201320142015201620122013201420152016
V tekočih cenah, mio. EURDelež v BDP, %
Sredstva za zaposlene18.48718.07318.41218.90219.91051,249,948,948,749,3
Neto davki na proizvodnjo4.6684.8005.0555.2505.39912,913,213,413,513,4
  davki na proizvodnjo in uvoz5.2745.4745.6365.7815.94714,615,115,014,914,7
  subvencije6066745815315481,71,91,51,41,4
Bruto poslovni presežek in raznovrstni dohodek12.92113.36614.14914.68515.10935,836,937,637,837,4
  potrošnja stalnega kapitala7.6637.7247.7947.9998.15221,221,320,720,620,2
  neto poslovni presežek in raznovrstni dohodek5.2585.6426.3556.6856.95714,615,616,917,217,2
Bruto domači proizvod36.07636.23937.61538.83740.418100,0100,0100,0100,0100,0
Vir: SURS
Tabela 5: Zaposlenost, Slovenija
Leto2012201320142015201620122013201420152016
Število osebLetna sprememba, %
Zaposleni762.515741.849745.705755.200773.462-1,3-2,70,51,32,4
Samozaposleni174.730184.855184.329186.362186.2790,85,8-0,31,10,0
Skupaj937.245926.704930.034941.562959.741-0,9-1,10,41,21,9
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.