Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, maj 2017

Vrednost opravljenih gradbenih del za 10,6 % nižja kot v aprilu 2017 in za 5,4 % višja kot v maju 2016

Vrednost v maju 2017 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, obenem pa višja od vrednosti del, opravljenih v maju 2016.

  • 14. 7. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost opravljenih gradbenih del v maju 2017 nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v maju 2017 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v aprilu 2017, in sicer za 10,6 %. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila nižja za 8,6 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 13,0 %. Tokrat je bila vrednost opravljenih gradbenih del v tekočem mesecu drugič zaporedoma nižja kot v prejšnjem mesecu (v aprilu 2017 je bila za 0,8 % nižja kot v marcu 2017). 

Vrednost opravljenih gradbenih del v maju 2017 višja kot pred enim letom 

Vrednost v maju 2017 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 5,4 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 35,0 %, na gradbenih inženirskih objektih pa je bila nižja za 4,6 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del
v prvih petih mesecih letos višja kot lani v istem obdobju 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih petih mesecih leta 2017, je bila za 17,5 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 40,0 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 9,9 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del v maju 2017 za več kot 40 % nižja od povprečja za leto 2010
 

Vrednost v maju 2017 opravljenih gradbenih del je bila za 40,9 % nižja od povprečja za leto 2010; nižja od tega povprečja je bila na obeh vrstah objektov: na stavbah za 50,8 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 34,3 %.
Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del1), Slovenija (Ø2010=100)
Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del<sup>1)</sup>, Slovenija (&Oslash2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
V 2017
IV 2017 
V 2017
V 2016
I–V 2017
I–V 2016
V 2017
 Ø 2010 
Gradbeništvo89,4105,4117,559,1
  stavbe91,4135,0140,049,2
  gradbeni inženirski objekti87,095,4109,965,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.