Smernice za zagotavljanje kakovosti

Smernice za zagotavljanje kakovosti

Na voljo je posodobljena in dopolnjena različica metodološkega priročnika, v katerem je predstavljen nabor poslovnih procesov, ki so potrebni za izdelavo uradnih statističnih podatkov.

  • 30. 6. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) se pri opravljanju svojih nalog ravna po splošnih načelih vodenja kakovosti, zapisanih v Kodeksu ravnanja evropske statistike (ta pa je skladen s Temeljnimi načeli uradne statistike), in po lastni izjavi o stalni skrbi za kakovost izdelkov in storitev. Posodobitev in izpopolnitev omenjenega priročnika je pravzaprav ena od logičnih posledic te zaveze SURS: da bo kakovost svojega dela in izdelkov nenehno spremljal in izboljševal.

V priročniku so sistematično in podrobno opisani posamezni deli procesa izvedbe statističnega raziskovanja in podane smernice, ki jim morajo izvajalci slediti, da bodo potrebni postopki izvedeni tako, da bodo pripeljali do kar najbolj kakovostnih končnih rezultatov.

Priročnik je namenjen najprej vsem izvajalcem dejavnosti državne statistike, ki so kakor koli vključeni v statistični proces, še posebej novim, da lahko dobijo prvo predstavo o svojem delu, za vse zaposlene na SURS pa je vodilo in praktičen pripomoček za tisti del delovnega procesa, za katerega je vsak odgovoren. Namenjen je tudi drugim pooblaščenim izvajalcem statističnih raziskovanj in seveda vsem, ki jih poleg končnih izsledkov (statističnih podatkov in informacij) izvajalcev dejavnosti državne statistike zanimata tudi ozadje in celoten postopek, ki na koncu pripelje do uporabne, verodostojne statistične informacije.

Priročnik je dostopen tukaj.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.