Temeljna obrestna mera, Slovenija, julij 2017

V juliju 2017 mesečna temeljna obrestna mera 0,1 %, letna temeljna obrestna mera 1,18 %

Mesečna temeljna obrestna mera v juliju 2017 ostaja 0,1 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera znižala na 1,18 %.

  • 30. 6. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Tabela 1: Mesečna in letna temeljna obrestna mera, Slovenija, julij 2017
Mesečna temeljna obrestna mera0,1 %
Letna temeljna obrestna mera1,18 %
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatka o mesečni in letni temeljni obrestni meri se objavljata na podlagi 3. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/2007) in na podlagi Sklepa Banke Slovenije o temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 61/96, 3/97, 23/97 in 81/97).

Mesečna temeljna obrestna mera za določen mesec se izračuna na eno decimalno mesto kot aritmetično povprečje zadnjih dvanajstih mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih računa in objavlja Statistični urad RS. Februarja je mesečna temeljna obrestna mera enaka januarski.

Letna temeljna obrestna mera za določen mesec se izračuna iz mesečne temeljne obrestne mere na dve decimalni mesti, na konformni način ter z upoštevanjem dejanskega števila dni.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.