Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 1. julij 2017

V Ljubljani povprečno sedem prebivalcev na hišno številko, v Kostelu eden

V 1. polletju 2017 je bilo v Sloveniji (s pridružitvijo drugemu naselju) ukinjeno eno samostojno naselje. Na novo je nastalo 18 ulic. Evidentiranih je bilo čez 4.000 sprememb hišnih številk.

  • 18. 7. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Register prostorskih enot, stanje dne 1. 7. 2017

V Registru prostorskih enot, ki ga vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije, je bilo 1. 7. 2017 evidentiranih 12 statističnih regij, 212 občin, 6.035 naselij, 10.393 ulic in 554.380 hišnih številk. Največja po površini je bila občina Kočevje (555 km2), najmanjša pa občina Odranci (7 km2). Po številu naselij je bila največja občina Krško (158 naselij). Po le eno naselje so imele občine Ankaran, Kobilje, Odranci in Trzin.

Povprečno največ prebivalcev na hišno številko v občini Ljubljana

Povprečno največ prebivalcev na hišno številko je bilo v občini Ljubljana (7,1 prebivalca), sledili sta občini Jesenice (6,9 prebivalca), Velenje (6,7 prebivalca); to nakazuje, da je v teh občinah več večstanovanjskih stavb kot v drugih. Povprečno najmanj prebivalcev na hišno številko je bilo v občini Kostel (1,1 prebivalca).

V Sloveniji živijo povprečno približno štirje prebivalci (3,7) na hišno številko (povprečno prav toliko prebivalcev na hišno številko imajo še občine Dol pri Ljubljani, Komenda, Novo mesto in Piran).


Prva polovica 2017:  eno naselje manj …


V prvi polovici 2017 je naselje Dobja vas na območju občine Ravne na Koroškem postalo del naselja Ravne na Koroškem, doslej samostojno naselje Dobja vas pa je bilo s tem ukinjeno.


… 18 novih ulic … 

Število ulic se je povečalo za 18. Nove ulice so nastale v občinah Šmarje pri Jelšah, Bled, Domžale, Grosuplje, Ravne na Koroškem, Miklavž na Dravskem polju, Rače - Fram in Duplek.


… veliko sprememb hišnih številk


V 1. polletju 2017 je bilo evidentiranih 4.127 sprememb hišnih številk, kar je za 48 % več kot v 2. polletju 2016. 2.072 hišnih številk je nastalo na novo (5 hišnih številk več kot v prejšnjem polletju), 1.122 je bilo ukinjenih (60 % več kot v prejšnjem polletju), 933 pa je bilo preštevilčenih (44-krat več številk  kot v prejšnjem polletju). Število hišnih številk se je v 1. polletju 2017 najopazneje povečalo v občini Ljubljana  (za 111). Najbolj zmanjšalo pa se je v občini Brežice (za 90); sledili sta občini Ilirska Bistrica (79 manj) in Puconci (52 manj). Opazno večje število preštevilčenj hišnih številk od sicer običajnega je bilo v veliki meri posledica pridružitve naselja Dobja vas k naselju Ravne na Koroškem. Druga preštevilčenja so bila potrebna tudi zaradi nastanka novih ulic v naseljih, kjer se je urejal ulični sistem.

 

Več o teritorialnih spremembah občin lahko preberete na povezavi na naši spletni strani, o regijah pa v dokumentu  NUTS – pojasnilo.

Interaktivna karta 1: Število prebivalcev na hišno številko, občine, Slovenija, 1. 1. 2017

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Vir: SURS (STAGE)


Grafikon 1: Spreminjanje hišnih številk, Slovenija
Grafikon 1: Spreminjanje hišnih številk, Slovenija
Vir: GURS
Tabela 1: Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija
1. 1. 20171. 7. 2017
Statistične regije1212
Občine212212
Naselja6.0366.035
Ulice10.37510.393
Hišne številke 553.430554.380
Vir: GURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.