Poslovne tendence, Slovenija, junij 2017

Zaupanje v trgovini na drobno, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih višje kot v maju 2017

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v juniju 2017 v trgovini na drobno, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih višja, v storitvenih dejavnostih pa nižja kot v prejšnjem mesecu.

  • 23. 6. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila junija 2017 za 3 odstotne točke višja kot maja 2017 in za 4 odstotne točke višja kot junija 2016 ter za 10 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Na rast kazalnika zaupanja v juniju je najbolj vplival kazalnik skupna naročila, katerega vrednost se je zvišala za 9 odstotnih točk.
Vrednosti kazalnikov stanj so se večinoma zvišale, najizraziteje vrednost kazalnika proizvodnja (za 15 odstotnih točk).
Tudi vrednosti kazalnikov pričakovanj so se večinoma zvišale. Najbolj sta se zvišali vrednosti kazalnikov pričakovani izvoz (za 7 odstotnih točk) in pričakovano skupno povpraševanje (za 6 odstotnih točk).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila junija 2017 za 21 odstotnih točk višja kot maja 2017 in za 15 odstotnih točk višja kot junija 2016, hkrati pa za 22 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Na zvišanje kazalnika zaupanja v juniju je najbolj vplival kazalnik obseg zalog, sledil je kazalnik prodaja.
Med kazalniki stanj sta se kazalnika obseg zalog in poslovni položaj znižala, medtem ko se je kazalnik prodaje zvišal. Kazalnik prodajne cene je ostal nespremenjen. Vrednosti kazalnikov pričakovanj so se večinoma zvišale; znižali sta se vrednosti kazalnikov pričakovana skupna nabava in pričakovana prodaja.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila junija 2017 za 5 odstotnih točk višja kot maja 2017 in za 27 odstotnih točk višja kot junija 2016, hkrati pa za 32 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Na zvišanje kazalnika zaupanja v juniju je najbolj vplival kazalnik skupna naročila.
Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se glede na prejšnji mesec zvišale. Najbolj se je zvišala vrednost kazalnika obseg gradbenih del (za 9 odstotnih točk), najmanj pa kazalnik pričakovane cene (za 1 odstotno točko).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nekoliko nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila junija 2017 za 1 odstotno točko nižja kot maja 2017 in za 5 odstotnih točk višja kot junija 2016 ter za 14 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma zvišale; znižala sta se dva, kazalnik poslovni položaj in kazalnik povpraševanje, vendar prav ta dva vplivata na vrednost kazalnika zaupanja v teh dejavnostih.
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, junij 2017
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, junij 2017
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.