Gospodarska klima, Slovenija, junij 2017

Gospodarska klima junija 2017 na mesečni in letni ravni višja

Gospodarska klima je bila junija 2017 višja na obeh ravneh: na mesečni ravni za 2,8 odstotne točke, na letni ravni pa za 7,9 odstotne točke.

  • 23. 6. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarska klima na mesečni ravni višja
Kazalnik gospodarske klime je bil junija 2017 (12,3 odstotne točke) za 2,8 odstotne točke višji kot maja 2017 (9,6 odstotne točke) in za 14,8 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na rast tega kazalnika sta na mesečni ravni najbolj vplivala kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 1,1 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,0 odstotne točke). Pozitivno sta na mesečno vrednost tega kazalnika vplivala tudi kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,5 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,3 odstotne točke). Negativen vpliv pa je imel kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni višja
Kazalnik gospodarske klime je bil junija 2017 za 7,9 odstotne točke višji kot junija 2016.

Vseh pet kazalnikov, ki ga sestavljajo, je pozitivno vplivalo na njegovo rast na letni ravni; kazalnik zaupanja potrošnikov (za 2,6 odstotne točke), kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,7 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,6 odstotne točke), kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 1,4 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,7 odstotne točke).
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, junij 2017
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, junij 2017
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.