Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, maj 2017

V maju 2017 pridobljenih za 23 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v aprilu 2017

V maju 2017 je bilo pridobljenih več gradbenih dovoljenj za obe vrsti stavb kot v prejšnjem mesecu: za stanovanjske za 22 %, za nestanovanjske stavbe pa za 23 % več. V obeh vrstah stavb skupaj je načrtovanih 209 stanovanj. Največ stanovanj od teh se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji.

  • 20. 6. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Skupna površina vseh v maju načrtovanih stavb večja kot v aprilu

V maju 2017 je bilo pridobljenih za 23 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v aprilu 2017. Za stanovanjske stavbe jih je bilo za 22 % več, za nestanovanjske stavbe pa za 23 % več kot v prejšnjem mesecu. Celotna površina načrtovanih stavb naj bi merila skoraj 156.000 m2, kar je za 75 % več od površine tistih, za katere so bila gradbena dovoljenja pridobljena v aprilu 2017. Od celotne površine načrtovanih stavb bo površina stanovanjskih stavb znašala nekaj več kot 51.000 m2 (33 %), površina nestanovanjskih stavb pa nekaj manj kot 105.000 m2 (67 %).

Površina v maju 2017 načrtovanih stavb bo večja predvsem zaradi predvidene gradnje večjih nestanovanjskih stavb. Izrazito večja površina je predvidena zlasti za industrijske stavbe in skladišča. Načrtovana naj bi bila štirikrat večja površina industrijskih stavb, predvsem zaradi širitve večjega proizvodnega objekta. Prav tako je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi za stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij, načrtovana štirikrat večja površina garažnih stavb; v povezavi s tem se bo gradila večja trgovsko parkirna hiša.

Od v maju 2017 izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 99 % za novogradnje, 1 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 22 % večje kot v aprilu, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa naj bi bila večja za 71 % (predvsem zaradi večje površine predvidenih nestanovanjskih stavb).

Načrtovanih več stanovanj kot v aprilu

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v maju 2017, je bila predvidena gradnja 209 stanovanj, kar je za 25 % več, kot jih je bilo predvidenih v aprilu 2017. 11 % od vseh tokrat predvidenih stanovanj je načrtovanih v večstanovanjskih stavbah, eno v nestanovanjski stavbi, preostala pa v enostanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 168 m2, stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 64 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, pridobljenimi v maju 2017, je predvidenih za 23 % več gradenj novih stanovanj, kot jih je bilo s tistimi, ki so bila pridobljena  v aprilu 2017, njihova skupna površina pa bo večja za 25 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, pridobljenimi v maju 2017, je predvidenih največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 26 %. Sledijo podravska s 16 %, savinjska z 11 %, jugovzhodna Slovenija prav tako z 11 % in pomurska statistična regija z 10 % vseh tokrat načrtovanih stanovanj. V drugih regijah je načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji (le 4 stanovanja).

Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, maj 2017
Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, maj 2017
1) Vključuje gorenjsko, goriško, koroško, obalno-kraško, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Tabela 1: Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, maj 2017
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj547155.80120932.785
  stanovanjske stavbe19451.05420832.687
  nestanovanjske stavbe353104.747198
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
V 2017
IV 2017
V 2017
IV 2017
Število122,2123,4
Površina170,7124,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni 20. aprila 2018.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.