Selitveno gibanje, Slovenija, 2016

V 2016 se je iz Slovenije vsak teden odselilo povprečno 169 slovenskih in 129 tujih državljanov

V 2016 se je v Slovenijo priselilo skoraj 2.900 državljanov Slovenije in 13.800 tujih državljanov. Odselilo se je več kot 8.800 slovenskih in blizu 6.800 tujih državljanov. Selitveni prirast je bil v 2016 najvišji po letu 2011: 1.051 oseb.

  • 21.7.2017
  • |
  • končni podatki

Selitveni prirast pozitiven

V letu 2016 se je v Slovenijo priselilo 16.623 prebivalcev, iz države pa se jih je odselilo 15.572. V primerjavi z letom 2015 je bilo število priselitev višje za 8 %, število odselitev pa za 4 %. Selitveni prirast je bil v 2016 najvišji po letu 2011: priselilo se je 1.051 oseb več, kot se jih je odselilo.

Selitveni prirast državljanov Slovenije je bil v letu 2016 že sedemnajsto leto zapored negativen: v letu 2016 se jih je iz države odselilo 5.955 več, kot se jih je v državo priselilo. Selitveni prirast tujih državljanov pa je bil že osemnajsto leto zapored pozitiven: v letu 2015 se jih je v Slovenijo priselilo 7.006 več, kot se jih je iz nje odselilo.


Interaktivna karta 1: Selitveni prirast s tujino na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2016

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Vir: SURS (STAGE)


Slovenskih državljanov v Slovenijo največ iz Nemčije, tujih državljanov največ iz Bosne in Hercegovine

Najpogostejša država prejšnjega prebivališča za priseljene slovenske državljane sta bili v letu 2016 Nemčija in Avstrija (za 19 oz. 17 %), sledili pa sta Hrvaška in Italija.

Največ tujcev se v letu 2016 priselilo v našo državo iz Bosne in Hercegovine (35 % vseh priseljenih tujih državljanov), za največ preostalih pa so bile države prejšnjega prebivališča še Srbija, Kosovo, Hrvaška in Makedonija.


Slovenskih državljanov iz Slovenije največ v Avstrijo, tujih državljanov največ v Bosno in Hercegovino

Več kot četrtina odseljenih državljanov Slovenije (27 %) je leta 2016 odšla v Avstrijo, za največ preostalih pa so postale države njihovega prihodnjega prebivališča Nemčija (20 %), Švica in Združeno kraljestvo.

Za največ odseljenih tujih državljanov je postala država njihovega prihodnjega prebivališča Bosna in Hercegovina (22 %), sledile pa so Nemčija (11 %), Hrvaška (10 %) in Srbija (9 %).

Podatki o socioekonomskih značilnostih meddržavnih selivcev bodo objavljeni 21. decembra 2017.


Neprijavljanje odselitev

Sorazmerno visoko število odseljenih je že več let delno povezano z administrativnim urejanjem odjav prebivališča za osebe, ki so se dejansko odselile že pred leti. Take odjave (odselitve) so bile v letu 2016 približno 7 % vseh odselitev.


Notranjih selitev za 1,4 % več kot v 2015

V letu 2016 je bilo registriranih 110.459 notranjih selitev (tj. sprememb naselja bivališča znotraj države) ali za 1,4 % več kot v letu 2015; oseb, ki so bile pri tem udeležene (notranjih selivcev), pa je bilo 98.935 (10.964 prebivalcev se je selilo več kot enkrat).

Od prebivalcev, ki so v letu 2016 prijavili spremembo naselja bivališča, se jih je večina (80 %) preselila v drugo občino, povprečno vsak peti pa se je preselil v drugo naselje znotraj iste občine. Spremembo prebivališča je prijavilo približno 97.200 državljanov Slovenije in približno 13.300 tujih državljanov. Nekaj več kot polovica notranjih selivcev je bilo starih 20–39 let.

V letu 2016 je naselje svojega bivališča najmanj enkrat zamenjalo 4,8 % prebivalcev Slovenije. Tujci so bili tudi v letu 2016 bolj mobilna skupina prebivalcev kot državljani Slovenije: od tujcev se je namreč najmanj enkrat selil povprečno vsak deseti, od državljanov Slovenije pa povprečno vsak dvaindvajseti.

V letu 2016 je bilo zabeleženih tudi 47.308 sprememb prebivališča znotraj naselij (44.547 selivcev); te statistično sicer ne veljajo za selitve. Znotraj naselja Ljubljana se je najmanj enkrat preselilo 14.975, znotraj naselja Maribor pa 5.557 prebivalcev.


Novosti v bazi SI-STAT

V podatkovni bazi SI−STAT objavljene časovne vrste podatkov o selitvenem gibanju smo dopolnili s podatki za leto 2016. Tako so sedaj na voljo najnovejši podatki o meddržavnih in notranjih selitvah ter o selitvenem in skupnem prirastu prebivalstva. Številni podatki so na voljo za več prostorskih ravni.
Tabela 1: Selitveno gibanje, Slovenija
20152016
Priseljeni15.42016.623
  državljani RS2.7552.863
  tuji državljani12.66513.760
Odseljeni14.91315.572
  državljani RS8.6548.818
  tuji državljani6.2596.754
Selitveni prirast5071.051
  državljani RS–5.899–5.955
  tuji državljani6.4067.006
Na 1.000 prebivalcev1)
  priseljeni7,58,1
  odseljeni7,27,5
  selitveni prirast0,20,5
  skupni prirast0,60,8
Notranje selitve108.944110.459
1) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
Tabela 2: Sprejemi v državljanstvo Republike Slovenije in odpusti iz njega, Slovenija, 2016
Število
Sprejemi v državljanstvo1.297
Odpusti iz državljanstva49
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.