Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, april 2017

Vrednost opravljenih gradbenih del za 0,1 % nižja kot v marcu 2017 in za 27,7 % višja kot v aprilu 2016

Vrednost v aprilu 2017 opravljenih gradbenih del je bila rahlo nižja kot v prejšnjem mesecu in precej višja kot v aprilu 2016.

  • 15. 6. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost v aprilu 2017 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v aprilu 2017 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v marcu 2017, in sicer za 0,1 %. Vrednost opravljenih gradbenih del se je tako v primerjavi s prejšnjim mesecem, po zvišanjih v zadnjih dveh zaporednih mesecih, tokrat rahlo znižala. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila nižja za 3,9 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 0,7 %. 

Vrednost v aprilu 2017 opravljenih gradbenih del višja kot pred enim letom
 

Vrednost v aprilu 2017 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 27,7 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 50,8 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 19,3 %. 

Vrednost v prvih štirih mesecih letos opravljenih gradbenih del
višja kot lani v istem obdobju 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih štirih mesecih leta 2017, je bila za 22,3 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 40,6 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 16,5 %. 

Vrednost v aprilu 2017 opravljenih gradbenih del za več kot 33 % nižja od povprečja za leto 2010
 

Vrednost v aprilu 2017 opravljenih gradbenih del je bila za 33,1 % nižja od povprečja za leto 2010; nižja od tega povprečja je bila na obeh vrstah objektov: na stavbah za 46,9 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 22,6 %.
Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del1), Slovenija (Ø2010=100)
Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del<sup>1)</sup>, Slovenija (&Oslash2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
IV 2017
III 2017 
IV 2017
IV 2016
I–IV 2017
I–IV 2016
IV 2017
 Ø 2010 
Gradbeništvo99,9127,7122,366,9
  stavbe96,1150,8140,653,1
  gradbeni inženirski objekti99,3119,3116,577,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.