Povprečne mesečne plače, Slovenija, april 2017

Povprečna mesečna bruto plača za april 2017 za 2,0 % nižja od plače za marec 2017

Povprečna mesečna bruto plača za april 2017 je znašala 1.591,01 EUR. V primerjavi s plačo za marec 2017 je bila nominalno nižja za 2,0 %, realno pa za 2,3 %.

  • 15. 6. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Povprečna mesečna plača za april 2017 nižja od plače za prejšnji mesec
Povprečna mesečna bruto plača za april 2017 je znašala 1.591,01 EUR; v primerjavi s plačo za marec 2017 je bila nižja: nominalno za 2,0 %, realno pa za 2,3 %. Povprečna mesečna neto plača za april 2017 je znašala 1.038,05 EUR; od plače za marec 2017 je bila nominalno nižja za 1,7 %, realno pa za 2,0 %.

Povprečna mesečna plača za april 2017 v zasebnem sektorju nižja, v javnem sektorju pa nekoliko višja od plače za marec 2017
Povprečna mesečna neto plača za april 2017 je bila v zasebnem sektorju za 3,0 % nižja od plače za marec 2017, v javnem sektorju pa je bila nekoliko višja (za 0,6 %).

Znižanje povprečne mesečne plače najopaznejše v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna mesečna neto plača za april 2017 je bila od plače za marec 2017 nižja v večini dejavnosti; znižanje je bilo najopaznejše v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 6,7 %). Povprečno najvišja plača za april 2017 je bila izplačana v finančnih in zavarovalniških dejavnostih; v bruto znesku je znašala 2.381,39 EUR, v neto znesku pa 1.473,97 EUR.

Povprečna mesečna plača za april 2017 višja od slovenskega povprečja le v osrednjeslovenski statistični regiji
Povprečna mesečna bruto plača za april 2017 je bila v primerjavi s plačo za marec 2017 nižja v večini statističnih regij; izjema je bila obalno-kraška statistična regija; tam je bila za 0,7 % višja. V primerjavi s plačo za april 2016 je bila plača za april 2017 višja v vseh statističnih regijah.

Najvišjo povprečno mesečno bruto plačo za april 2017 so imeli v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer je znašala 1.760,82 EUR (tj. za 10,7 % več od slovenskega povprečja).
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, april 2017
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, april 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
IV 2017Ø I-IV 2017Ø II-IV 2017IV 2017
III 2017
IV 2017
IV 2016
Ø I-IV 2017
Ø I-IV 2016
EURindeks
Bruto1.591,011.597,061.598,6898,0101,3101,4
Javni sektor1.872,981.857,771.857,28100,4102,6101,9
  od tega sektor država1.872,821.855,551.856,12101,2103,1102,0
Zasebni sektor1.451,111.466,301.469,3496,6100,8101,5
Neto1.038,051.041,821.042,7298,3101,6101,8
Javni sektor1.212,441.202,881.202,72100,6102,8102,1
  od tega sektor država1.214,041.204,161.204,59101,1103,0102,0
Zasebni sektor951,52961,05962,6997,0101,2102,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za april 2017 bodo objavljeni 26. junija 2017 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.