Paritete kupne moči in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2016 – prva ocena

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca je v Sloveniji v 2016 zaostala za povprečjem v EU-28 za četrtino

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je bila v 2016 za 25 % nižja od povprečja v EU-28. Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je bil v 2016 za 17 % nižji od povprečja v EU-28.

  • 13.6.2017
  • |
  • brez statusa

Eurostat je objavil prvo oceno dejanske individualne potrošnje (DIP) na prebivalca in bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca za 37 evropskih držav za leto 2016. Podatki so izraženi v standardih kupne moči (SKM).

DIP na prebivalca v SKM v Sloveniji v letu 2016 za 25 % nižja od povprečja v EU-28

Kazalnik DIP bolje odraža materialno blaginjo gospodinjstev kot BDP na prebivalca; Izračuna se na podlagi cen blaga in storitev, ki jih posamezniki dejansko trošijo.

Med 37 evropskimi državami je bila DIP na prebivalca v SKM v letu 2016 najvišja v Luksemburgu in na Norveškem (za 32 % višja od povprečja v EU-28); sledile so Švica (27 % višja), Nemčija (22 % višja), Avstrija (18 % višja) in Združeno kraljestvo (15 % nad povprečjem v EU-28). Najnižja je bila v Albaniji (za 61 % nižja),  v Bosni in Hercegovini ter Makedoniji  (v obeh za 59 % nižja od povprečja v EU-28).

V Sloveniji je DIP dosegla 75 % povprečja v EU-28 (prav tako kot v letu 2015). Po vrednosti tega kazalnika so ji bile najbližje Poljska (s prav tako 75 %), Slovaška in Grčija (vsaka je dosegala 77 % povprečja v EU-28) in Češka republika (78 %).

BDP na prebivalca v SKM v Sloveniji je bil v 2016 za 17 % nižji od povprečja v EU-28 oz. enak vrednosti iz 2015

Kazalnik BDP na prebivalca v SKM je merilo gospodarske razvitosti države. Položaj držav je glede na ta kazalnik podoben kot pri kazalniku DIP na prebivalca v SKM, vendar so razlike med državami bistveno večje. Med državami članicami EU-28 se je BDP na prebivalca v SKM v letu 2016 gibal skoraj v razmerju ena proti šest.

Tudi vrednost tega kazalnika je bila v letu 2016 med 37 evropskimi državami najvišja v Luksemburgu (za 167 % višja od povprečja v EU-28); sledile so Irska in Švica (za 77 % in 59 % višji od povprečja v EU-28),  Norveška (za 49 % višji) ter Islandija, Nizozemska in Avstrija (za nekoliko več kot četrtino višje od povprečja v EU-28).

Najnižji BDP na prebivalca v SKM sta imeli Albanija in Bosna in Hercegovina (za približno 70 % nižjega od povprečja v EU-28).

V Sloveniji je v letu 2016 znašal 83 % povprečja v EU-28, to je enako kot v prejšnjem letu.

Sloveniji sta bili po vrednosti tega kazalnika v 2016 najbližji Češka in Ciper; njegova vrednost je v omenjenih državah zaostajala za povprečjem v EU-28 za od 12 % do 19 %.

Grafikon 1: Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2016
Grafikon 1: Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2016
Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 13. 6. 2017)
Tabela 1: Dejanska individualna potrošnja in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, indeksi obsega, evropske države (EU-28=100), 2016
DržavaDejanska individualna potrošnja
na prebivalca
Bruto domači proizvod
na prebivalca
Evropska unija (28 držav)100100
Evrsko območje (19 držav)105106
EU-28
Luksemburg132267
Nemčija122123
Avstrija118126
Združeno kraljestvo115108
Danska114125
Finska114109
Belgija113118
Francija111105
Nizozemska111128
Švedska111124
Irska97177
Italija9796
Ciper9081
Španija8992
Litva8675
Portugalska8277
Malta8195
Češka republika7888
Grčija7767
Slovaška7777
Poljska7569
Slovenija7583
Estonija7174
Latvija6765
Madžarska6367
Romunija6359
Hrvaška5959
Bolgarija5348
Države članice EFTE
Norveška132149
Švica127159
Islandija114129
Države kandidatke za članstvo v EU
Turčija 6162
Črna gora5442
Srbija4536
Makedonija4138
Albanija3930
Potencialna država kandidatka za članstvo v EU
Bosna in Hercegovina 1)4131
1) Na podlagi ESR 95.
Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 13. 6. 2017)
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti