Izplačane dividende po sektorjih prejemnikov dividend, Slovenija, 2016

V 2016 je bilo izplačanih za 678 milijonov EUR dividend ali za 23,7 % več kot v 2015.

V letu 2016 je bilo izplačanih za 678 milijonov EUR dividend. Glede na leto 2015 so se izplačila dividend zvišala za 23,7 %. Največ dividend je bilo izplačanih sektorju tujina, 213 milijonov EUR.

  • 9. 6. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

V 2016 izplačanih 678 milijonov EUR dividend

Največ dividend je izplačal sektor nefinančne družbe, in sicer skupaj za 378 milijonov EUR ali 55,7 % vseh izplačil. Od tega je bil najvišji znesek izplačan sektorju država (91 milijonov EUR ali 24,1 %), sledila so izplačila v tujino (85 milijonov EUR ali 22,6 %), gospodinjstvom (74 milijonov EUR ali 19,7 %) in nefinančnim družbam (74 milijonov EUR ali 19,5 %). Sektor finančne družbe je izplačal skupaj 300 milijonov EUR dividend ali 44,3 % vseh izplačil. Finančne družbe so najvišji znesek izplačale sektorju tujina, in sicer 128 milijonov EUR ali 42,7 %, sektorju država 86 milijonov EUR ali 28,6 %, sektorju nefinančne družbe pa so izplačale 56 milijonov EUR ali 18,6 %.

Glavni prejemnik dividend v letu 2016 sektor tujina

Vsi sektorji izplačevalci skupaj so največ dividend izplačali sektorju tujina, skupaj 213 milijonov EUR ali 31 % vseh izplačanih dividend. Sledila so izplačila sektorju država (177 milijonov EUR), finančnim družbam (105 milijonov EUR), nefinančnim družbam (90 milijonov EUR) ter gospodinjstvom (87 milijonov EUR). Najnižji znesek dividend je bil izplačan sektorju nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (5 milijonov EUR ali 1,0 % vseh izplačil).

Izplačila dividend višja kot v 2015

V letu 2016 je bilo v vseh sektorjih skupaj izplačanih za 23,7 % več dividend kot v predhodnem letu; v letu 2015 je bilo izplačanih 548 milijonov EUR, v letu 2016 pa 678 milijonov EUR. Če primerjamo izplačila dividend za omenjeni leti po posameznih sektorjih, vidimo, da so bila izplačila v 2016 v vsak posamezni sektor višja kot v letu pred tem, razen v sektor država, kamor je bilo v 2016 izplačanih za 2,4 % manj dividend kot v letu 2015 (v 2015: 181 milijonov EUR; v 2016: 177 milijonov EUR). Najizraziteje so se zvišala izplačila tujini, in sicer za 56,8 % (v letu 2015 je bilo izplačanih za 136 milijonov EUR dividend, v letu 2016 pa 213 milijonov EUR) ter finančnim družbam (za 56,2 %). Zvišala so se tudi izplačila nepridobitnim institucijam, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (za 30,2 %), nefinančnim družbam (za 22,7 %) in gospodinjstvom (za 1,3 %).

Grafikon 1: Izplačila dividend po sektorjih prejemnikih, Slovenija
Grafikon 1: Izplačila dividend po sektorjih prejemnikih, Slovenija
1.) S.11 Nefinačne družbe, S.12 Finančne družbe, S.13 Država, S.14 Gospodinjstva, S.15 NPISG, S.2 Tujina
Vir: SURS
Tabela 1: Izplačila dividend po sektorjih prejemnikih in sektorjih izplačevalcih v letu 2016, Slovenija
Prejemniki
S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.2 Skupaj
mio. EUR
Izplačevalci
  S.1174499174485378
  S.12165686122128300
Skupaj90105177875213678
1.) S.11 Nefinančne družbe, S.12 Finančne družbe, S.13 Država, S.14 Gospodinjstva, S.15 NPISG, S.2 Tujina
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.