Ocena gradnje stavb in stanovanj, Slovenija, 2016

V letu 2016 dokončanih več stavb in stanovanj kot v 2015

V 2016 je bilo dokončanih 57 % več stavb in 7 % več stanovanj kot v 2015. Število dokončanih stavb je bilo višje predvsem zato, ker je bilo dograjenih več manjših nestanovanjskih objektov. Največ stanovanj je bilo dokončanih v Ljubljani (171), Izoli (96) in Mariboru (62).

  • 14. 6. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Dokončanih 57 % več stavb kot v letu 2015

V letu 2016 je bilo v Sloveniji dokončanih 6.715 stavb, kar je 57 % več kot v letu 2015. V primerjavi z letom 2015 je bilo dokončanih 5 % več stanovanjskih stavb in več kot dvakrat več nestanovanjskih stavb. Število dokončanih nestanovanjskih stavb je bilo toliko višje predvsem zaradi gradenj nezahtevnih objektov; v letu 2016 jih je bilo dokončanih približno 3.000, kar je trikrat več kot v letu 2015. Površina dokončanih stanovanjskih stavb je bila večja za 10 %,  površina nestanovanjskih stavb pa za 43 %. Nedokončanih je ostalo 9.014 stavb; od teh jih je bilo 65 % stanovanjskih in 35 % nestanovanjskih.

Dokončanih 7 % več stanovanj kot v 2015

V letu 2016 se je v Sloveniji gradilo 9.176 stanovanj, od tega je bilo do konca leta dokončanih 2.975 stanovanj, kar je 7 % več kot v letu 2015. Večino stanovanj so gradile fizične osebe (90 %) in jih do konca leta 2016 dokončale 32 %. Druga stanovanja so gradile pravne osebe; dokončale so jih 38 %. Fizične osebe so v letu 2016 dokončale 8 % več, pravne osebe pa 1 % več stanovanj kot leto prej.

Površina vseh dokončanih stanovanj je merila povprečno 151 m2; površina stanovanj v enostanovanjskih stavbah je merila povprečno 163 m2, površina stanovanj v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 91 m2. 52 % stanovanj v enostanovanjskih stavbah je pet- ali večsobnih, v večstanovanjskih stavbah pa je  največ trosobnih stanovanj (30 %).

Največ stanovanj dokončanih v osrednjeslovenski statistični regiji

V letu 2016 je bilo največ stanovanj dokončanih v osrednjeslovenski (19 % od vseh dokončanih stanovanj) in v podravski statistični regiji (17 % vseh), najmanj pa v primorsko-notranjski statistični regiji (2 % vseh). Med občinami v osrednjeslovenski statistični regiji so po številu dokončanih stanovanj izstopale občine Ljubljana (171 stanovanj), Ivančna Gorica (42) in Grosuplje (40), med občinami v podravski statistični regiji pa občine Maribor (62), Slovenska Bistrica (59) in Ormož (37).

Interaktivna karta 1: Dokončana stanovanja na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2016

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Vir: SURS (STAGE)

Tabela 1: Dokončane stavbe, Slovenija, 2015–2016
20152016
številom2številom2
Skupaj4.2681.126.6576.7151.406.356
Stanovanjske stavbe2.437615.8442.566675.108
  enostanovanjske stavbe2.334561.9362.479612.979
  večstanovanjske stavbe9648.0878247.690
  stavbe za posebne družbene skupine75.821514.439
Nestanovanjske stavbe1.831510.8134.149731.248
Vir: SURS
Tabela 2: Dokončana stanovanja, Slovenija, 2015–2016
20152016
številom2številom2
Skupaj2.776408.4802.975450.161
Stanovanjske stavbe2.752406.6042.958448.729
  enostanovanjske stavbe2.357372.9932.534412.166
  večstanovanjske stavbe34029.74035532.157
  stavbe za posebne družbene skupine553.871694.406
Nestanovanjske stavbe241.876171.432
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za dokončane stavbe in stanovanja se ocenjujejo na podlagi podatkov o izdanih gradbenih dovoljenjih. Od leta 2016 je vir podatkov o gradbenih dovoljenjih prostorski informacijski sistem, pred tem smo podatke zbirali z vprašalnikom Gradbeno dovoljenje za stavbo (GRAD-GD/M).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.