Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, maj 2017

Letna rast cen v maju 2017 1,5-odstotna, mesečna rast cen pa 0,7-odstotna

Tudi v maju 2017 smo imeli na letni ravni inflacijo, tokrat 1,5-odstotno. K inflaciji so v največji meri prispevali dražji naftni derivati in hrana. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin v povprečju zvišale za 0,7 %.

  • 31.5.2017
  • |
  • končni podatki

Tudi k majski inflaciji največ prispevali dražji naftni derivati

V maju 2017 smo imeli na letni ravni 1,5-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta −0,4-odstotno), povprečna 12-mesečna rast cen je bila 0,9-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta −0,6-odstotna).

Cene blaga so bile v maju 2017 v primerjavi z majem 2016 v povprečju višje za 1,4 %, cene storitev pa za 1,7 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 2,4 %, cene poltrajnega blaga so v povprečju ostale nespremenjene, cene trajnega blaga pa so se znižale za 1,3 %.

V maju 2017 so k letni inflaciji prispevali največ, 0,5 odstotne točke, dražji naftni derivati (cene tekočih goriv so bile višje za 15,3 %, dizelskega goriva za 8,1 % in bencina za 6,9 %). 0,4 odstotne točke je k inflaciji prispevala dražja hrana, predvsem meso (dražje za 3,5 %), mleko, sir in jajca (za 2,1 %) ter sadje (za 11,7 %). 0,2 odstotne točke so prispevale še višje cene obutve (dražja je bila za 7,5 %).

Letno inflacijo so za 0,1 odstotne točke ublažile nižje cene oblačil. Ta so bila cenejša za 2,5 %.

 

Cene na mesečni ravni v povprečju višje za 0,7 %

Cene življenjskih potrebščin so bile v maju 2017 v povprečju za 0,7 % višje kot v prejšnjem mesecu. K mesečni inflaciji so 0,4 odstotne točke prispevale višje cene sadja (za 26,6 %), po 0,1 odstotne točke pa višje cene oblačil in obutve (za 1,4 %), počitniških paketov (za 3,6 %), storitve v skupini restavracije in hoteli (za 0,9 %) ter druge podražitve.

Mesečno inflacijo so za 0,1 odstotne točke ublažile nižje cene telefonskih in telefaks storitev (za 2,8 %).

 

 Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v maju 2017 tudi 1,5-odstotna (v maju 2016 je bila −0,5-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 0,9-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,7-odstotna. 

Blago se je v maju 2017 na letni ravni podražilo za 1,3 %, storitve pa za 1,9 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,5 %. Cene poltrajnega in trajnega blaga pa so se znižale za 1,4 % oz. 1,3 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v aprilu 2017 1,9-odstotna (v marcu 2017 1,5-odstotna); v državah članicah EU je bila 2,0-odstotna (v marcu 2017 1,6-odstotna); najnižja je bila v Romuniji (0,6-odstotna), najvišja pa v Estoniji (3,6-odstotna); v Sloveniji je bila 1,7-odstotna.
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
V 17
V 16
V 17
IV 17 
V 17 
XII 16
I–V 17
I–V 16
V 17–VI 16
V 16–VI 15
V 17
Ø 15 
Skupaj101,5100,7101,7101,7100,9102,00
01 Hrana in brezalkoholne pijače102,6102,5103,2102,6101,9104,32
02 Alkoholne pijače in tobak101,9100,0101,7101,5100,8102,03
03 Oblačila in obutev100,6101,4105,199,899,4107,58
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo102,6100,3101,7102,6100,6101,33
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,1100,599,8100,2100,3100,35
06 Zdravstvo100,7100,099,3100,8100,7100,50
07 Prevoz102,2100,3101,7103,4100,298,85
08 Komunikacije99,697,498,4102,2102,6102,96
09 Rekreacija in kultura100,2101,2101,9100,1100,899,84
10 Izobraževanje100,5100,0100,2100,5100,3100,55
11 Restavracije in hoteli101,7100,9102,2101,1101,7103,88
12 Raznovrstno blago in storitve101,1100,1100,5101,7101,6102,35
  Blago101,4101,0101,9101,7100,4101,64
  Storitve101,7100,1101,4101,9102,0102,80
Vir: SURS
Tabela 2: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
V 17
V 16
V 17
IV 17 
V 17 
XII 16
I–V 17
I–V 16
V 17–VI 16
V 16–VI 15
V 171)
Ø 15 
Skupaj1,50,71,61,80,9101,86
01 Hrana in brezalkoholne pijače2,32,42,82,41,6103,40
02 Alkoholne pijače in tobak2,00,01,91,70,8102,11
03 Oblačila in obutev-1,11,32,2-0,8-1,0105,68
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo2,90,21,92,90,7101,38
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj-0,40,5-0,3-0,3-0,199,66
06 Zdravstvo0,70,0-0,90,80,8100,44
07 Prevoz2,60,31,84,00,599,28
08 Komunikacije0,0-2,2-1,22,12,5102,95
09 Rekreacija in kultura1,10,92,70,30,6100,87
10 Izobraževanje0,50,00,10,50,4100,71
11 Restavracije in hoteli1,30,81,90,91,6103,62
12 Raznovrstno blago in storitve1,30,10,52,32,1102,86
  Blago1,31,01,61,80,3101,00
  Storitve1,90,21,51,92,0103,39
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.