Zakol živine v klavnicah, Slovenija, marec 2017

V slovenskih klavnicah v marcu 2017 pridobili več mesa kot v prejšnjem mesecu

V slovenskih klavnicah so v marcu 2017 zaklali okoli 3.114.000 kljunov perutnine, okoli 23.000 prašičev in okoli 10.000 glav govedi.

  • 30.5.2017
  • |
  • začasni podatki

Zakol v slovenskih klavnicah v marcu 2017 večji kot v februarju 2017
V slovenskih klavnicah so v marcu 2017 zaklali več živali kot v februarju 2017, in sicer ovc za okoli 81 % (tj. okoli 400 živali več), konj za okoli 22 % več (tj. okoli 20 živali več), prašičev za okoli 21 % več (tj. okoli 4.000 živali več), goveda za okoli 17 % več (tj. okoli 2.000 živali več) in perutnine za točno 11 % več (tj. okoli 307.000 živali več).

Mase trupov v marcu 2017 zaklanih živali so v glavnem sledile spremembam v številu posameznih vrst teh živali glede na februar 2017. Masa v marcu 2017 zaklanih ovc je bila za približno 67 % večja kot v prejšnjem mesecu (tj. okoli 4.000 kg ovčjega mesa več), masa konj za okoli 25 % večja (tj. okoli 6.000 kg konjskega mesa več), masa govedi za okoli 18 % (tj. okoli 477.000 kg govejega mesa več), masa zaklanih prašičev za okoli 15 % (tj. približno 267.000 kg prašičjega mesa več) in masa zaklane perutnine približno za 11 % (tj. okoli 522.000 kg perutninskega mesa več).


Zakol domačih živali v marcu 2017 večji kot v marcu 2016
Zakol perutnine in goveda je bil v marcu 2017 večji tudi od zakola teh živali v marcu 2016: perutnine za okoli 14 %, goveda pa za okoli 8 %. Drugih živali je bilo zaklanih manj kot v istem mesecu prejšnjega leta, in sicer ovc za okoli 51 % manj, konj za okoli 24 % manj in prašičev za okoli 2 % manj.

Spremembe v masi trupov v marcu 2017 zaklanih živali so približno sledile spremembam v številu zaklanih živali v primerjavi z marcem 2016: masa trupov zaklane perutnine je bila marca 2017 za približno 11 % večja kot v marcu 2016 in masa goveda za okoli 7 %; masa zaklanih ovc je bila manjša za okoli 44 %, konj za okoli 28 % in prašičev za okoli 3 %.


V marcu 2017 so v slovenskih klavnicah zaklali 3 glave uvožene govedi s skupno maso okoli 1 tone (uvožene so bile iz Italije in Češke) in 180 uvoženih prašičev s skupno maso okoli 16 ton (iz Avstrije). Zakola uvožene perutnine pa v marcu 2017 nismo zaznali.

Grafikon 1: Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Grafikon 1: Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Tabela 1: Zakol živine v klavnicah, Slovenija, marec 2017
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji13130225,79
Govedo10.3863.169305,14
Prašiči22.6702.03389,68
Ovce8841111,99
Koze3507,71
Kunci79711,30
Perutnina3.113.5905.4431,75
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Tabela 2: Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
III 2017
II 2017 
III 2017
III 2016
številomasaštevilomasa
Konji122,4124,775,772,3
Govedo117,2117,7108,1107,1
Prašiči120,5115,198,497,1
Ovce181,1166,948,955,9
Perutnina111,0110,6113,8110,6
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatke o zakolu v večjih klavnicah pridobimo z mesečnim statističnim raziskovanjem Zakol v klavnicah. Podatke o zakolu v manjših klavnicah pridobimo od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), podatke o zakolu goveda pa iz Centralnega registra govedi (CRG), ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Mesečni podatki za leto 2017 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni do konca februarja 2018.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti