Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, marec 2017

V prvih treh mesecih 2017 več kot 1,9 milijona turističnih prenočitev, 5 % več kot v istem obdobju prejšnjega leta

V marcu 2017 so v turističnih nastanitvenih objektih našteli za 7 % več turističnih prenočitev kot v marcu 2016. Turisti so v prvih treh mesecih 2017 ustvarili več kot 1,9 milijona prenočitev. Domači turisti so ustvarili za kar 23 % več prihodov in za 21 % več prenočitev kot v marcu 2016.

  • 25. 5. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V marcu 2017 več prihodov in prenočitev domačih turistov kot v marcu prejšnjega leta
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v marcu 2017 zabeleženih skoraj 270.000 prihodov turistov in več kot 669.000 njihovih prenočitev, to je za 8 % več prihodov in za 7 % več prenočitev kot v marcu 2016. K povečanju števila prihodov in prenočitev glede na isti mesec prejšnjega leta so prispevali domači turisti: njihovih prihodov je bilo kar za 23 % več, prenočitev pa za 21 % več. Prihodov tujih turistov je bilo namreč približno toliko kot v marcu 2016, njihovih prenočitev pa za 3 % manj.

Največ prenočitev med tujimi turisti ustvarili Italijani in Avstrijci
Tuji turisti z vseh ključnih trgov so v marcu 2017 ustvarili manj prenočitev kot v marcu 2016, vendar še vedno več kot polovico vseh. Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti, ki so v marcu 2017 od tujih turistov ustvarili pri nas največ prenočitev, so bili Italija (skoraj 67.000 ali 18 %), Avstrija (16 %), Nemčija (9 %), Hrvaška (8 %), Madžarska (5 %) in Srbija (4 %).

Glede na marec 2016 je bilo število prenočitev turistov iz Italije nižje za 20 %, turistov iz Hrvaške in prav tako tudi iz Madžarske za 19 %, iz Nemčije za 13 %, iz Srbije za 5 % in iz Avstrije za 1 %.

V hotelih evidentiranih 73 % vseh turističnih prenočitev
V hotelih je bilo v marcu 2017 ustvarjenih skoraj 487.000 ali 73 % vseh prenočitev turistov, v apartmajskih in počitniških naseljih 6 %, v delavskih počit. domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počit. domovih 5 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah in v kampih pa 4 %. V hotelih so bila stalna ležišča v povprečju zasedena 45-odstotno, hotelske sobe pa 51-odstotno (neto zasedenost).

Število turističnih prenočitev je bilo v marcu 2017 samo v kampih nižje kot  v marcu 2016, drugje je bilo višje, in to v delavskih počit. domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počit. domovih za 11 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah za 11 %, v hotelih za 7 % in v apartmajskih in počitniških naseljih za 4 %; v kampih je bilo nižje za 6 %.

V prvem trimesečju je bilo 72 % ali več kot 1.397.000 prenočitev ustvarjenih v hotelih, 6 % v apartmajskih in počitniških naseljih, 5 % v delavskih počit. domovih in apartmajskih, otroških in mladinskih počit. domovih, 5 % v zasebnih sobah, apartmajih, hišah in 3 % v kampih.

Največ turističnih prenočitev v marcu 2017 našteli v zdraviliških in gorskih občinah (55 % vseh prenočitev)
Največ prenočitev turistov so v marcu 2017 zabeležile zdraviliške občine (35 % ali skoraj 233.000), za njimi gorske občine (20 % ali več kot 134.000), obmorske občine (18 %) in občina Ljubljana (12 %).                                                          

V vseh tipih turističnih občin je bilo v marcu 2017 ustvarjenih  več prenočitev kot v marcu 2016: v občini Ljubljana za 7 %, v obmorskih za 6 %, v zdraviliških prav tako za 6 % in v gorskih občinah za 4 % več.

V prvem trimesečju 2017 je bilo 37 % ali več kot 709.000 vseh prenočitev ustvarjenih v zdraviliških občinah.

V prvem trimesečju 2017 za 5 % več turističnih prenočitev kot v istem obdobju 2016
Število prihodov turistov je bilo v prvih treh mesecih leta 2017 za 7 %, število njihovih prenočitev pa za 5 % višje kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Domači turisti so v prvih treh mesecih 2017 ustvarili za 7 % več prihodov in za 4 % več prenočitev, tuji turisti pa za 7 % več prihodov in za 5 % več prenočitev kot v 2016 v tem obdobju.

Največ prenočitev turistov je bilo ustvarjenih v občinah Piran (13 % ali več kot 87.000), Ljubljana, Kranjska Gora, Moravske Toplice, Bled in Brežice.

Več podatkov na podatkovnem portalu SI-STAT
Podrobnejši mesečni podatki o nastanitvenih kapacitetah ter o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.

Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Turistična ležišča po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, marec 2017
Grafikon 2: Turistična ležišča po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, marec 2017
Vir: SURS
Grafikon 3: Občine z največ prenočitvami turistov, Slovenija, marec 2017
Grafikon 3: Občine z največ prenočitvami turistov, Slovenija, marec 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, marec 2017 – končni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
III 2017I–III 2017III 2017
III 2016
I–III 2017
I–III 2016
III 2017I–III 2017III 2017
III 2016
I–III 2017
I–III 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj269.553740.276108,1106,9669.3881.941.581106,5104,7
Domači105.910296.354122,5106,8301.806859.782120,9104,1
Tuji163.643443.922100,4107,0367.5821.081.79997,0105,2
  od tega
  iz Italije34.648102.57783,894,466.803222.30279,892,5
  iz Avstrije22.02252.731108,6109,856.999136.11998,8103,0
  iz Nemčije11.43322.43092,098,532.39259.57987,493,6
  iz Hrvaške13.51457.63386,8108,727.838149.12381,2106,5
  iz Madžarske6.47817.61587,0104,618.02051.02281,299,2
  iz Srbije6.89427.66295,8103,414.83777.57494,9107,8
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Tabela 2: Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin, marec 2017 – končni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
III 2017I–III 2017III 2017
III 2016
I–III 2017
I–III 2016
III 2017I–III 2017III 2017
III 2016
I–III 2017
I–III 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj269.553740.276108,1106,9669.3881.941.581106,5104,7
Zdraviliške občine71.605223.048106,7103,2232.978709.483106,0101,1
Gorske občine57.118178.064106,5107,3134.118498.023104,0106,3
Obmorske občine46.27293.837112,8110,2119.353252.825105,7104,9
Ljubljana44.717110.379105,2109,081.964201.032107,4109,3
Mestne občine26.54876.912106,5106,054.272165.164108,4106,0
Druge občine23.29358.036115,1113,246.703115.054115,7110,6
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V mesečnih podatkih niso zajeti nekateri turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči v naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: zasebne sobe, apartmaji in hiše, prenočišča, turistične kmetije z nastanitvijo ter delavski počitniški domovi in apartmaji. Letni podatki pa zajemajo tudi te nastanitvene objekte.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.