Poslovne tendence, Slovenija, maj 2017

Zaupanje v maju 2017 v vseh panogah nižje kot v aprilu 2017

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v maju 2017 nižja v vseh štirih panogah: storitvenih dejavnostih, predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno in gradbeništvu.

  • 25. 5. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila maja 2017 za 3 odstotne točke nižja kot aprila 2017 in za 1 odstotno točko višja kot aprila 2016 ter za 7 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Vrednost kazalnika zaupanja se je občutneje znižala že drugi mesec zapored, s čimer se je prekinil trend rasti, ki se je začel v drugi polovici prejšnjega leta. Na padec kazalnika zaupanja v maju je najbolj vplival kazalnik skupna naročila, katerega vrednost se je znižala za 6 odstotnih točk.
Vrednosti kazalnikov stanj so se večinoma znižale, najizraziteje vrednost kazalnika proizvodnja (za 18 odstotnih točk). Občutneje sta se znižali tudi vrednosti kazalnikov izvozna naročila in skupna naročila (vsaka za 6 odstotnih točk).
Tudi vrednosti kazalnikov pričakovanj so se večinoma znižale, vendar ne tako zelo kot kazalniki stanj. Najbolj sta se znižali vrednosti kazalnikov pričakovan izvoz in pričakovano skupno povpraševanje (vsaka za 3 odstotne točke).

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila maja 2017 za 2 odstotni točki nižja kot aprila 2017 in za 3 odstotne točke nižja kot maja 2016, hkrati pa za 1 odstotno točko višja od dolgoletnega povprečja.
Med kazalniki stanj sta se glede na prejšnji mesec vrednosti dveh, obseg zalog in poslovni položaj, zvišali, medtem ko se je vrednost kazalnika prodajne cene znižala. Vrednost kazalnika prodaja se ni spremenila. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem skoraj vse znižale; izjema sta bili vrednosti kazalnikov pričakovana skupna nabava in pričakovane prodajne cene.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila maja 2017 za 2 odstotni točki nižja kot aprila 2017 in za 22 odstotnih točk višja kot maja 2016, hkrati pa za 26 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se glede na prejšnji mesec večinoma znižale (nekoliko se je zvišala le vrednost kazalnika pričakovana naročila).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila maja 2017 za 3 odstotne točke nižja kot aprila 2017 in za 7 odstotnih točk višja kot maja 2016 ter za 15 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Na majski padec kazalnika zaupanja sta vplivala kazalnika sedanje in pričakovano povpraševanje.
Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale; le vrednost kazalnika poslovni položaj se je nekoliko zvišala. Vrednost kazalnika zaposlovanje je bila enaka vrednosti iz prejšnjega meseca.
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, maj 2017
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, maj 2017
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.