Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, 1. četrtletje 2017

Stopnja anketne brezposelnosti v prvem četrtletju 2017 ponovno nižja, 7,8-odstotna

V 1. četrtletju 2017 je bilo 79.000 anketno brezposelnih, to je za 2,5 % manj kot v prejšnjem četrtletju in za 9,2 % manj kot v 1. četrtletju 2016. Število delovno aktivnih se je v primerjavi z istim obdobjem lani povečalo za 41.000 (za 4,6 %).

  • 31.5.2017
  • |
  • končni podatki

V 1. četrtletju 2017 je bilo delovno aktivnih 935.000 prebivalcev Slovenije,
ali 11.000 več (za 1,2 %) kot v prejšnjem četrtletju in 41.000 več kot v 1. četrtletju 2016. Med delovno aktivnimi je bilo 663.000 zaposlenih za nedoločen čas ali za 5,3 % več kot v istem obdobju prejšnjega leta. Med 141.000 zaposlenimi za določen čas se je zvišalo število zaposlenih prek študentskega servisa (za 15,7 %; bilo jih je 30.000) in zaposlenih prek drugih agencij za posredovanje dela (za 27,6 %; bilo jih je 14.000). Samozaposlenih je bilo 108.000, 3.000 manj kot pred enim letom.Število brezposelnih (79.000) se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem znižalo za 2.000 (za 2,5 %), v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta pa za 8.000 (za 9,2 %). Neaktivnih je bilo v prvem četrtletju letošnjega leta 743.000, kar je za 4,3 % (za 33.000) manj kot pred enim letom.


Stopnja anketne brezposelnosti v 1. četrtletju 2017 7,8-odstotna
ali za 0,3 odstotne točke nižja kot v prejšnjem četrtletju in za 1,1 odstotne točke nižja kot v istem obdobju leta 2016. V primerjavi s 1. četrtletjem 2016 se je znižala tako med moškimi (z 8,4 na 7,5 %) kot med ženskami (z 9,4 na 8,2 %).
Stopnja delovne aktivnosti je bila v 1. četrtletju 2017 za 2,4 odstotne točke višja kot v 1. četrtletju 2016; bila je 53,2-odstotna. Zvišanje je bilo nekoliko izrazitejše med ženskami (s 46,3 na 48,8 %) kot med moškimi (s 55,5 na 57,7 %).
Stopnja aktivnosti je bila 57,7-odstotna (za 1,9 odstotne točke višja kot pred enim letom).


Skoraj dve tretjini oseb, ki sta bili brezposelni v 1. četrtletju 2017, sta bili brezposelni tudi v 4. četrtletju 2016.
Kljub temu se stopnja dolgotrajne brezposelnosti (tj. delež brezposelnih 12 ali več mesecev med aktivnim prebivalstvom) znižuje. V 1. četrtletju 2017 je bila 3,7-odstotna, medtem ko je bila pred enim letom 4,9-, v 1. četrtletju 2015 pa 5,3-odstotna.
 
20 % (ali 16.000) od brezposelnih v 1. četrtletju 2017 je bilo v 4. četrtletju 2016 neaktivnih, 17 % (ali 14.000) pa jih je bilo v 4. četrtletju 2016 delovno aktivnih. 20.000 oseb od tistih, ki so bile v zadnjem četrtletju prejšnjega leta brezposelne, je v 1. četrtletju 2017 postalo delovno aktivnih. Med neaktivnimi so bile spremembe v statusu aktivnosti med dvema četrtletjema najmanj izrazite (predvsem zaradi upokojencev).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.