Državna statistika v letu 2016 – Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2016

Predstavljamo pregled najpomembnejših dosežkov slovenske državne statistike v letu 2016

SURS je v sodelovanju z institucijami, pooblaščenimi za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2016.

  • 29. 5. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

SURS in pooblaščeni izvajalci dejavnosti slovenske državne statistike so pripravili poročilo o delu, ki so ga opravili v letu 2016 na podlagi Letnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/15, 32/16). Predlog omenjenega poročila je obravnaval Statistični svet RS na 54. redni seji.

V prvem delu poročila so predstavljeni razvojni dosežki slovenske državne statistike pri uresničevanju temeljnih ciljev, zastavljenih v srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2013–2017.

Izpeljava nekaterih ključnih statističnih raziskovanj in dodatnih projektov nam je omogočila postavitev temeljev za nadaljnji razvoj statistik, pri čemer sta v ospredju merjenje napredka in trajnostnega razvoja.

Skladno s ciljem, da se spodbudi intenzivnejša uporaba statističnih podatkov med uporabniki, je SURS v letu 2016 spletno stran nadgradil tako, da zdaj omogoča uporabo na napravah z majhnimi zasloni, kot so tablice in telefoni.

Da bi statistiko čim bolj približali ljudem, jo naredili razumljivo, jasno in zanimivo, smo v objave, namenjene prvenstveno medijem, a tudi širši javnosti, vključili interaktivne grafikone. Z njimi nazorno prikazujemo statistične pojave in uporabnikom omogočamo raziskovanje po statističnih podatkih.

V letu 2016 je SURS še naprej nadgrajeval informacijsko varnost: izboljševal je postopke za zagotavljanje informacijske varnosti, izobraževal zaposlene in sodeloval pri aktivnostih za dvig informacijske varnosti ESS. Samoocenitveni vprašalnik je pokazal 85-odstotno skladnost sistema informacijske varnosti SURS s skupnim okvirom informacijske varnosti ESS.

V letu 2016 sta bili pripravljeni tudi analiza in ocena tveganj s področja informacijske varnosti v povezavi s prehodom nekaterih storitev informacijske tehnologije na Ministrstvo za javno upravo (MJU).

Dosežki po posameznih vsebinskih področjih so predstavljeni v drugem delu poročila, zato vas vabimo, da si naše poročilo ogledate in se seznanite z delom, ki ga je slovenska državna statistika opravila v letu 2016.

Angleško različico te publikacije še pripravljamo. Izšla bo konec septembra 2017.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.