Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija, 1. četrtletje 2017

Cene storitev pri proizvajalcih v 1. četrtletju 2017 tako na četrtletni kot letni ravni višje za 0,9 %

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 1. četrtletju 2017 v povprečju za 0,9 % višje kot v 4. četrtletju 2016.  Za prav toliko višje (v povprečju) so bile tudi v primerjavi s 1. četrtletjem 2016.

  • 19.5.2017
  • |
  • končni podatki

Cene storitev pri proizvajalcih v 1. četrtletju 2017 za 0,9 % višje kot v prejšnjem četrtletju

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 1. četrtletju 2017 povprečno za 0,9 % višje kot v 4. četrtletju 2016. Najbolj so se zvišale v dejavnosti arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje (za 4,5 %) ter v drugi poštni in kurirski dejavnosti (za 4,4 %).  Izraziteje znižale pa so se v dejavnosti drug kopenski potniški promet (za 1,2 %).

Cene storitev pri proizvajalcih v 1. četrtletju 2017 za 0,9 % višje kot v 1. četrtletju prejšnjega leta

Cene storitev pri proizvajalcih so se od 1. četrtletja 2016 do 1. četrtletja 2017 v povprečju zvišale za 0,9 %. Na letni ravni so se najizraziteje zvišale v dejavnosti pomorski promet (za 27,5 %) ter v drugi poštni in kurirski dejavnosti (za 5,0 %). Nekoliko znižale pa so se v dejavnosti cestni tovorni promet in selitvena dejavnost (za 0,4 %).

Novo na portalu SI-STAT

Že objavljene časovne vrste podatkov o indeksih cen storitev pri proizvajalcih v Sloveniji smo dopolnili s podatki za 1. četrtletje 2017.

Grafikon 1: Letne stopnje rasti, Slovenija
Grafikon 1: Letne stopnje rasti, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija
I–III 17
X–XII 16
I–III 17
I–III 16
I–III 16
Ø 10  
Skupaj100,9100,9102,52
49.1 Železniški potniški promet100,0......
49.2 Železniški tovorni promet100,0......
49.3 Drug kopenski potniški promet98,8......
49.4 Cestni tovorni promet in selitvena dejavnost100,299,6104,79
49.5 Cevovodni transport101,0......
50.1+50.2 Pomorski promet102,5127,594,15
51 Zračni promet100,1103,1123,86
52.1 Skladiščenje100,4100,6109,62
52.2 Spremljajoče prometne dejavnosti99,7......
52.24 Pretovarjanje99,9100,0103,35
53.1 Izvajanje univerzalne poštne storitve100,2101,2111,19
53.2 Druga poštna in kurirska dejavnost104,4105,0118,99
61 Telekomunikacijske dejavnosti102,3101,8112,81
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti100,4100,099,01
63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov100,2100,294,58
63.9 Dejavnosti tiskovnih agencij, drugo informiranje100,0100,098,93
69+70.2 Pravne in računovodske dejavnosti ter podjetniško in poslovno svetovanje99,5100,097,61
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje104,5104,194,74
73 Oglaševanje in raziskovanje trga99,3100,697,92
78 Zaposlovalne dejavnosti100,2101,6101,29
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti100,5100,7112,61
81.1 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost100,1......
81.2 Čiščenje100,2100,2104,92
81.3 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice100,3......
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V 1. četrtletju 2017 smo pri indeksih cen storitev pri proizvajalcih izvedli nekatere metodološke spremembe. Podobno kot v prejšnjih letih smo spremenili uteži; te temeljijo na podatkih iz Strukturne statistike podjetij o čistih prihodkih od prodaje iz leta 2015, preračunanih na cene iz zadnjega četrtletja 2016. Razširili smo tudi seznam opazovanih enot in storitev. Dodali smo storitve v dejavnostih 49, 52 in 81. V vzorcu za leto 2017 je zajetih 732 poslovnih subjektov in 4.024 cen storitev.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti