Svetovni dan čebel

Slovenija je najbolj čebelarska država v EU. Imamo skoraj 5 čebelarjev na 1.000 prebivalcev

Ob dnevu čebel, 20. maju: nekaj podatkov v zvezi s čebelami in čebelarjenjem. Ali veste, koliko čebelarjev je v Sloveniji? Koliko medu pridelajo? Koliko ga pojemo? Katera je slovenska avtohtona pasma čebel? Koliko kilometrov preletijo, da naberejo kilogram medu?

  • 15. 5. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa


Statistični urad RS se s to objavo pridružuje pobudi Slovenije, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Pobuda je bila predstavljena v okviru OZN in v Bruslju. Postopki tečejo in pričakujemo lahko, da bo ta dan razglašen za svetovni dan čebel letos jeseni, prvič pa naj bi ga uradno zaznamovali 20. maja 2018.
  
Zakaj prav 20. maj? 
Na ta dan se je pred več kot 270 leti rodil pionir sodobnega čebelarstva Anton Janša. Bil je akademsko izobražen slikar in čebelar, prvi učitelj čebelarstva na cesarskem Dunaju. Napisal je dve odmevni strokovni knjigi (v nemščini): leta 1771 Razpravo o rojenju čebel, pozneje pa še Popolni nauk o čebelarstvu. Obe sta prinesli v tedanje svetovno čebelarsko znanje veliko novosti in ovrgli precej tedanjih krivih naukov. Danes sta prevedeni v večino evropskih jezikov. Kot čebelar je znan po spremembi velikosti panjev in njihovi obliki, ki je omogočila skladanje panjev v blok. Ker je bil tudi izjemen slikar, je panjske končnice, to so stranice nekdanjih čebeljih panjev, tudi poslikaval s kranjskimi motivi. Na končnicah prevladujejo predvsem poslikave, slikane z oljnimi barvami, ki prikazujejo človeške slabosti, posvetne motive ter slike, ki smešijo določene poklice.

Prireja medu v Sloveniji precej niha
V Sloveniji se po naših podatkih ukvarja s čebelarstvom več kot 10.000 čebelarjev, ki v povprečju čebelarijo s po 16 panji čebel. Po številu čebelarjev na 1.000 prebivalcev je Slovenija s skoraj 5 čebelarji na 1.000 prebivalcev v samem vrhu držav članic EU-28. 
Poraba medu v Sloveniji narašča
Po podatkih iz bilance medu se poraba medu v Sloveniji povečuje. Od leta 2000, ko je ocenjena poraba medu na prebivalca znašala  nekaj več kot 1 kilogram, se je v zadnjih letih povečala na približno 1,4 kilograma. Povečuje se tudi uvoz medu, saj je domača prireja medu manjša od skupne porabe. V zadnjih letih uvozimo največ medu iz Nemčije, izvažamo pa ga na Kosovo in na Japonsko. 

Prireja medu v Evropi
Po zadnjih ocenah je v EU-28  več kot 600.000 čebelarjev. V letu 2015 so pridelali skoraj 270.000 ton medu, vendar to zagotavlja le okrog 60-odstotno samooskrbo.  Čebelar v EU-28 čebelari v povprečju s 26 panji. Največji čebelarji so v Španiji (povprečno več kot 103 panje na čebelarja),  najmanjši pa na Irskem (povprečno 5 panjev na čebelarja).   

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Prireja medu v svetu
Na svetu se po ocenah FAO v zadnjih letih pridela več kot 1,5 milijona ton medu. V zadnjih letih se prireja medu močno povečuje predvsem v Aziji, v Evropi pa nekoliko upada. 

Ali ste vedeli? 
Kranjska čebela je slovenska avtohtona pasma čebel. Gre za eno najbolj razširjenih  pasem v svetovnem merilu. 

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Za vsak nabrani kilogram medu obišče čebelja družina več kot 4 milijone cvetov in pri tem preleti skoraj 200.000 kilometrov (kot če bi petkrat obletela svet). Slovenske čebele so torej ob nabiranju medu v letu 2016 preletele tako razdaljo, kot če bi več kot šestmilijonkrat obkrožile zemljo.

Čebelarstvo, danes v Sloveniji tradicionalna kmetijska dejavnost, je bilo v pisni obliki prvič omenjeno v Slavi vojvodine Kranjske; tam je bilo  čebelarstva na Kranjskem tudi prvič obširneje predstavljeno. Valvazor piše, da je 'tu v deželi videti posebne hišice za čebele'.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.