Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija, 2016

Največ porok v 2016 je bilo v soboto, 18. junija

V 2016 je bilo sklenjenih 6.667 zakonskih zvez, razvezanih pa jih je bilo v tem letu 2.531. Sklenitev zakonskih zvez in razvez je bilo več kot v 2015: prvih za 3,4 %, drugih za 4,1 %. V 2016 je bilo registriranih 29 istospolnih partnerskih skupnosti.

  • 8.6.2017
  • |
  • končni podatki

Osnovni podatki o sklenitvah zakonskih zvez
V letu 2016 je sklenilo zakonsko zvezo 6.667 parov, kar je 218 (ali 3,4 %) več kot v prejšnjem letu. Ženini so bili ob sklenitvi zakonske zveze stari povprečno 35,3 leta in v povprečju skoraj tri leta starejši od nevest; te so bile stare povprečno 32,6 leta.  

Prvo zakonsko zvezo je sklenilo 5.918 (88,8 %) ženinov in 5.955 (89,3 %) nevest. Pri 5.557 parih (83,4 %) je bila to za oba prva zakonska zveza. Ženini, ki so se poročali prvič, so bili stari povprečno 31,9 leta; neveste, ki so se poročale prvič, pa so bile od njih v povprečju 2 leti mlajše (30,0 leta).

Pari večinoma sklepajo zakonske zveze v pomladno-poletnih mesecih. V 2016 je bilo sklenjenih največ zakonskih zvez v juniju (1.009), sledila sta september (945) in maj (941). 

2 % porok med prebivalci s tujim državljanstvom
Večina zakonskih zvez se sklene med državljani Republike Slovenije. Pri 5.327 porokah (80,0 %) sta bila oba, ženin in nevesta, državljana Republike Slovenije. Pri 603 porokah (ali 9,0 % porok) je bil ženin državljan Republike Slovenije, nevesta pa je bila državljanka kake druge države, največkrat Bosne in Hercegovine. Pri 616 porokah (ali 9,2 % porok) pa je nevesta, državljanka Republike Slovenije, sklenila zakonsko zvezo z ženinom, ki je bil državljan druge države; tudi med temi so bili najštevilnejši državljani Bosne in Hercegovine. Pri 121 sklenitvah zakonskih zvez (1,8 %) sta bila oba, ženin in nevesta, prebivalca s tujim državljanstvom. 

Nekaj zanimivosti
• Na dan je sklenilo zakonsko zvezo povprečno 18 parov. 
• Pari so se poročali vse dni v tednu, večina parov pa se je poročila na soboto (75,6 %). 
• Sobota z največ porokami je bila v letu 2016 sobota, 18. junija (na ta dan je sklenilo zakonsko zvezo 234 parov ali 31 več kot v celem februarju). 
• 69 ženinov in 80 nevest (poročenih v 2016) je sklenilo zakonsko zvezo na svoj rojstni dan.
• Največja razlika v starosti med ženinom in nevesto je bila več kot 50 let 

Osnovni podatki o razvezah zakonskih zvez

V letu 2016 se je razvezalo 2.531 zakonskih zvez ali za 4,1 % več kot v letu 2015. Povprečna starost moža ob razvezi je bila 46,3 leta, povprečna starost žene ob razvezi pa 43,4 leta. 

Povprečno trajanje zakonske zveze do razveze je bilo 13,9 leta. 33 zakonskih zvez se je razvezalo že v prvem letu zakona. 

Med v letu 2016 razvezanimi zakonskimi zvezami je bilo 1.269 (ali 50,1 %) takih, v katerih ob razvezi ni bilo mladoletnih vzdrževanih otrok; v preostalih 1.262 (ali 49,9 %) zakonskih zvezah, ki so bile razvezane, pa je bilo ob razvezi 1.984 vzdrževanih mladoletnih otrok. Večina teh otrok je bila ob razvezi dodeljena materam: 73,5 %; očetom je bilo dodeljenih 5,8 %, obema staršema pa 17,7 % otrok.

Registriranih več moških kot ženskih istospolnih partnerskih skupnosti 

V Sloveniji je bilo v letu 2016 registriranih 29 istospolnih partnerskih skupnosti: 20 moških in 9 ženskih. 

Podatki o sklenitvah zakonskih zvez in razvezah zakonskih zvez po občinah so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.

Interaktivna karta 1: Sklenitve zakonskih zvez na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2016


Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Tabela 1: Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija
20152016
Sklenitve zakonskih zvez6.4496.667
  na 1.000 prebivalcev3,13,2
Povprečna starost
  ženina34,835,3
  neveste32,132,6
Povprečna starost ob sklenitvi prve zakonske zveze
  ženina3231,9
  neveste29,730,0
Registrirane istospolne partnerske skupnosti2229
  med moškima920
  med ženskama139
Razveze zakonskih zvez2.4322.531
  na 1.000 prebivalcev1,21,2
  na 1.000 sklenitev zakonskih zvez377,1379,6
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.