Zračni transport, Slovenija, 2016

Prek treh slovenskih mednarodnih letališč je leta 2016 potovalo 1,41 milijona potnikov

Prek treh slovenskih mednarodnih letališč (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Letališče Portorož) je leta 2016 potovalo 1,41 milijona potnikov.

  • 19.4.2017
  • |
  • končni podatki

Rast prometa blaga in upad števila potnikov na treh slovenskih mednarodnih letališčih
Prek treh slovenskih mednarodnih letališč (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Letališče Portorož) se je promet potnikov leta 2016 zmanjšal za 3 % glede na leto 2015. Prek navedenih letališč je potovalo 1,41 milijona potnikov. Rast promet blaga je bila 2 %. Naloženega ali razloženega z letal je bilo 10.408 ton blaga.

 
Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana upad števila potnikov in rast prometa blaga
Prek Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je v letu 2016 potovalo 1,4 milijona potnikov, kar je za 2 % manj kot v letu 2015.
93 % vseh potnikov je potovalo z rednimi leti. Na rednih linijah je, tako kot leta 2015, največ potnikov potovalo na relacijah med Slovenijo in Nemčijo (18 %) ter Združenim kraljestvom (14 %). Največji porast števila potnikov v zadnjem letu je bil na relacijah med Slovenijo ter Poljsko (promet se je več kot podvojil), največji upad pa na relacijah med Slovenijo in Švico (za 22 %).
Na rednih letih je 60 % potnikov potovalo med Letališčem Jože Pučnik Ljubljana in letališči znotraj EU-28, 40 % potnikov pa je potovalo na relacijah med Letališčem Jože Pučnik Ljubljana in letališči izven EU-28.
Pri posebnih letih, ki predstavljajo okrog 7 % vsega števila potnikov, je največ potnikov potovalo na relacijah med Slovenijo in Grčijo (47 %)  ter Turčijo (10 %). Največji porast med posebnimi leti beležimo na relacijah med Slovenijo ter Španijo, kjer se je promet potnikov povečal za več kot štirikrat, največji upad pa na relacijah med Slovenijo in Egiptom, kjer je promet potnikov padel na manj kot desetino leta 2015.
55 % potnikov na posebnih letih je potovalo na relacijah med Letališčem Jože Pučnik Ljubljana in letališči znotraj EU-28, 45 % pa na relacijah med Letališčem Jože Pučnik Ljubljana in letališči izven EU-28.
Količina blaga, naloženega in razloženega z letal, se je v letu 2016 glede na 2015 ponovno povečala za 3 % na 10.350 ton blaga. Velika večina blaga je bila prepeljanega z rednimi leti.

Največji slovenski letalski prevoznik leta 2016 prepeljal več potnikov in blaga kot v letu 2015
Največji slovenski letalski prevoznik je v letu 2016 prepeljal več kot 1,45 milijona  potnikov, kar je glede na leto 2015 13 % rast števila potnikov. Količina prepeljanega blaga se je povečala za 8 %. Prepeljanih je bilo 1.435 ton blaga.

Grafikon 1: Potniški promet, Slovenija
Grafikon 1: Potniški promet, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Blagovni promet, Slovenija
Grafikon 2: Blagovni promet, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Letališki potniški in blagovni promet, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
201520162016
2015
Potniki (1.000)
Skupaj1.436,01.404,297,8
Redni leti 1.297,21.306,3100,7
Posebni leti 138,897,970,5
Blago (1.000 t)
Skupaj10,110,4102,5
Redni leti 10,110,3102,4
Posebni leti 0,00,0141,9
Vir: SURS
Tabela 2: Prvih deset držav po številu potnikov v rednem prevozu na/z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, 2016
Država prihoda/odhodaZap. mesto
leta 2015
Potniki (1.000)2016
2015
1. Nemčija1232,1100,1
2. Združeno kraljestvo2186,5119,1
3. Turčija4100,883,3
4. Švica397,278,6
5. Belgija696,493,4
6. Francija774,2101,9
7. Srbija1265,9151,9
8. Avstrija863,299,3
9. Albanija951,987,2
10. Rusija1142,498,7
Vir: SURS
Tabela 3: Prvih deset držav po številu potnikov v posebnem prevozu na/z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, 2016
Država prihoda/odhodaZap. mesto
leta 2015
Potniki (1.000)2016
2015
1. Grčija145,875,4
2. Turčija29,548,6
3. Tunizija66,7173,1
4. Španija115,8472,8
5. Malta74,3109,9
6. Italija103,9263,5
7. Izrael43,932,8
8. Islandija83,3103,7
9. Ciper92,2125,5
10. Egipt31,57,9
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.