Registrirana cestna motorna vozila in prikolice, Slovenija, 2016

Konec leta 2016 v Sloveniji registriranih okoli 1.097.000 osebnih avtomobilov


Konec leta 2016 je bilo v Sloveniji registriranih okoli 1.470.000 cestnih vozil, od tega 1.425.000 motornih in 45.000 priklopnih vozil.

  • 23. 5. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Registriranih motornih vozil za 2 %, priklopnih vozil za 6 % več
Po podatkih iz Matičnega registra vozil in listin je bilo konec leta 2016 v Sloveniji registriranih skoraj 1.470.000 cestnih vozil, kar je za 2 % več, kot jih je bilo konec leta 2015. Od tega je bilo motornih vozil skoraj 1.425.000, kar je prav tako za 2 % več, priklopnih vozil pa skoraj 45.000 ali za 6 % več kot konec leta 2015. Registriranih osebnih avtomobilov je bilo skoraj 1.097.000 (77 % od vseh registriranih motornih vozil) ali za 2 % več kot konec leta 2015. 

Skoraj 121.000 prvih registracij cestnih vozil v Sloveniji
V letu 2016 je bilo v register vozil v Sloveniji prvič vpisanih skoraj 121.000 cestnih vozil, to je za 11 % več kot v letu 2015. Med v letu 2016 pri nas prvič registriranimi cestnimi vozili je bilo skoraj 90.000 osebnih avtomobilov ali za 11 % več kot v letu 2015. Prvič registriranih avtobusov je bilo za 28 % več, tovornjakov za 22 % več; medtem ko je bilo prvič registriranih traktorjev za 5 % manj. Prvič registriranih priklopnih vozil je bilo za 7 % več, medtem ko je bilo traktorskih priklopnikov za 20 % manj kot v letu 2015.

Med prvič registriranimi cestnimi vozili v Sloveniji 72 % novih
Od 121.000 cestnih vozil, prvič registriranih v letu 2016 v Sloveniji,  je bilo okoli 87.000 ali 72 % novih, tj. takih, ki pred tem niso bila registrirana v tujini. Enak je bil tudi delež prvič registriranih novih osebnih avtomobilov (okoli 65.000).
Število prvič registriranih novih cestnih vozil se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 povečalo v manjši meri kot število prvič v Sloveniji registriranih starih in novih cestnih vozil skupaj, in sicer se je povečalo za 9 %. Enako velja za nove osebne avtomobile: teh je bilo v 2016 prvič registriranih za 7 % več kot v 2015.   

Za 10 % več osebnih avtomobilov na utekočinjeni naftni plin in stisnjeni zemeljski plin
Konec leta 2016 je 53 % registriranih osebnih avtomobilov vozilo na bencin, 46 % na dizelsko gorivo in 1 % na utekočinjeni naftni plin (LPG).
Število »bencinarjev« se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za 2 %, število »dizlov« pa povečalo za 6 %. Število osebnih avtomobilov na utekočinjeni naftni plin (LPG) in na stisnjeni zemeljski plin (CNG) ter na kombinacije z navedenima gorivoma se je povečalo za 10 %. Število osebnih avtomobilov na hibridni pogon se je povečalo za 40 %, število tistih na električni pogon pa za 59 %. 

Še nekaj podatkov o osebnih avtomobilih v Sloveniji v 2016
Osebni avtomobil je motorno vozilo z vsaj štirimi kolesi, namenjeno za prevoz oseb, ki ima poleg voznikovega sedeža še največ osem sedežev. Tri četrtine registriranih cestnih vozil v Sloveniji v letu 2016 so bili osebni avtomobili. Vsak 9. registriran osebni avtomobil v Sloveniji je bil v 2016 star manj kot 3 leta, vsak 3. osebni avtomobil je bil star 12 let in več. Vsak 4. osebni avtomobil je bil registriran v osrednjeslovenski statistični regiji, vsak 7. v občini Ljubljana.

Več o osebnih avtomobilih si lahko preberete v naši brošuri Naš mali avto.

Podrobni podatki so objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT.

Grafikon 1: Motorna in priklopna cestna vozila, Slovenija
Grafikon 1: Motorna in priklopna cestna vozila, Slovenija
Vira: SURS, MZI
Grafikon 2: Osebni avtomobili, Slovenija
Grafikon 2: Osebni avtomobili, Slovenija
OA1 št. vozil na dan 31. 12.
OA2 št. vozil v uporabi fizičnih oseb na dan 31. 12.
OA3 št. prvih registracij
OA4 št. prvih registracij novih vozil
OA5 št. prvih registracij vozil v uporabi fizičnih oseb
OA6 št. prvih registracij novih vozil v uporabi fizičnih oseb
Vira: SURS, MZI
Grafikon 3: Osebni avtomobili po starostnih razredih, Slovenija, 2016
Grafikon 3: Osebni avtomobili po starostnih razredih, Slovenija, 2016
Vira: SURS, MZI
Tabela 1: Cestna vozila in prve registracije cestnih vozil, Slovenija
Vsa vozila
stanje 31.12.
Prve registracije
20162016
2015
20162016
2015
številoindeksšteviloindeks
Cestna vozila – skupaj1.469.501102120.625111
Motorna vozila1.424.934102115.741111
  kolesa z motorjem42.5531012.696110
  motorna kolesa61.1311054.743108
  osebni in specialni osebni avtomobili1.106.11610290.588111
   osebni avtomobili1.096.52310289.869111
   specialni osebni avtomobili9.593107719156
  avtobusi2.679102311128
  tovorna motorna vozila103.39710614.204120
   tovornjaki75.6061059.858122
   delovna motorna vozila6.505105336100
   vlačilci12.9811152.953117
   specialni tovornjaki8.3051081.057127
  traktorji109.0581023.19995
Priklopna vozila44.5671064.884107
  tovorna priklopna vozila31.1701084.126111
   priklopniki21.2371072.305111
   polpriklopniki9.9331111.821112
  bivalni priklopniki6.1389843097
  traktorski priklopniki7.25910332880
Vira: SURS, MZI
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.