Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, februar 2017

Domači turisti v februarju 2017 ustvarili več prenočitev kot tuji turisti

V februarju 2017 so v turističnih nastanitvenih objektih našteli skoraj 646.000 turističnih prenočitev, za 3 % več kot v februarju 2016. Domači turisti so ustvarili za 1 % manj prihodov in za 4 % manj prenočitev, tuji turisti pa za 10 % več prihodov in prenočitev kot v februarju 2016.

  • 30. 3. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

51 % vseh prenočitev v februarju 2017 ustvarili domači turisti
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v februarju 2017 zabeleženih več kot 240.000 prihodov turistov in skoraj 646.000 njihovih prenočitev, to je za 5 % več prihodov in za 3 % več prenočitev kot v februarju 2016. Prihodov domačih turistov je bilo za 1 % manj, ustvarili pa so tudi 4 % manj prenočitev. Prihodov in prenočitev tujih turistov je bilo za 10 % več kot v februarju 2016.

Tuji turisti opravili 49 % vseh prenočitev v februarju 2017, od teh največ italijanski in avstrijski turisti
Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti, ki so v februarju 2017 med tujimi turisti ustvarili največ prenočitev pri nas, so bili Italija (več kot 55.000 ali 17 %), Avstrija (13 %), Srbija (12 %), Hrvaška (11 %), Madžarska (7 %) in Združeno kraljestvo (6 %). 

Več turističnih prenočitev kot v februarju 2016 so v februarju 2017 ustvarili turisti s skoraj vseh ključnih trgov: turisti iz Srbije in Madžarske za 20 % več, iz Združenega kraljestva za 17 % več, iz Hrvaške za 5 % več in iz Avstrije za 4 % več. Od turistov s ključnih trgov so ustvarili manj prenočitev kot februarja 2016 le turisti iz Italije (za 3 % manj).

V hotelih 70 % turističnih prenočitev, 3 % več kot v februarju 2016
V hotelih je bilo v februarju 2017 ustvarjenih več kot 453.000 ali 70 % vseh prenočitev turistov, v apartmajskih in počitniških naseljih 7 %, v delavskih počit. domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počit. domovih 6 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah 5 % in v kampih 3 % vseh prenočitev turistov.

Število turističnih prenočitev je bilo višje kot v februarju 2016 v zasebnih sobah, apartmajih, hišah (za 14 %), v delavskih počit. domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počit. domovih (za 10 %) in v hotelih (za 3 %), nižje pa v apartmajskih in počitniških naseljih (za 15 %) in v kampih (za 6 %).

Največ turističnih prenočitev v februarju 2017 našteli v zdraviliških in gorskih občinah
Največ prenočitev turistov so v februarju 2017 zabeležile zdraviliške občine (37 % ali več kot 239.000), za njimi gorske občine (29 % ali več kot 186.000), obmorske občine (12 %) in občina Ljubljana (8 %).

Čeprav je bilo v februarju 2017 ustvarjenih največ prenočitev v zdraviliških občinah, je bilo to število glede na februar 2016 za 4 % nižje. V vseh drugih vrstah turističnih občin je bilo v februarju 2017 ustvarjenih več prenočitev turistov kot v februarju 2016: v občini Ljubljana za 11%, v gorskih občinah za 6 % in v obmorskih občinah za 4 %.

Več podatkov na podatkovnem portalu SI-STAT
Podrobnejši začasni mesečni podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov po občinah in o prihodih in prenočitvah turistov po državah so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.

Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, februar 2017
Grafikon 2: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, februar 2017
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, februar 2017
Grafikon 3: Prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, februar 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, februar 2017 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
II 2017I–II 2017II 2017
II 2016
I–II 2017
I–II 2016
II 2017I–II 2017II 2017
II 2016
I–II 2017
I–II 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj240.269470.965104,6106,4645.5221.272.869102,6103,8
Domači111.071190.36398,899,7328.337557.47896,396,7
Tuji129.198280.602110,1111,5317.185715.391110,1110,1
  od tega
  iz Italije27.38067.87796,2100,855.320155.50396,699,4
  iz Avstrije16.16930.745106,3110,941.72479.150103,7106,4
  iz Srbije11.79520.868109,9106,737.68563.059119,9111,9
  iz Hrvaške14.96144.175110,211833.766121.285104,8114,7
  iz Madžarske6.86311.139128,3118,421.20032.923119,9112,6
  iz Združenega kraljestva4.8927.641127,2124,118.47926.579116,6115,5
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Tabela 2: Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin, februar 2017 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
II 2017I–II 2017II 2017
II 2016
I–II 2017
I–II 2016
II 2017I–II 2017II 2017
II 2016
I–II 2017
I–II 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj240.269470.965104,6106,4645.5221.272.869102,6103,8
Zdraviliške občine78.192151.46797,7101,7239.339476.46996,298,8
Gorske občine61.897121.060105,4107,8186.476364.014106,2107,2
Obmorske občine27.65047.494108,1107,675.375133.261104,4104,1
Ljubljana30.58165.615112,0111,854.844119.001110,8110,6
Mestne občine24.76750.422107,0105,854.515111.057106,2105
Druge občine17.18234.907114,4112,434.97369.067110,3108,5
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Začasni podatki se objavljajo najpozneje konec tekočega meseca za prejšnji mesec.
Končne podatke o nastanitvenih zmogljivostih in turističnem prometu v celoti objavljamo v podatkovnem portalu SI-STAT 55 dni po referenčnem mesecu.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.