Projekcije prebivalstva za Slovenijo 2015

Projekcije 2015: v 2080 naj bil bilo prebivalcev Slovenije manj kot danes, delež starejših višji

Glede na rezultate projekcij prebivalstva 2015, ki so nastale v sodelovanju med Eurostatom in nacionalnimi statističnimi uradi za vse države članice EU in Norveško, naj bi imela Slovenija leta 2080 približno 1.940.000 prebivalcev.

  • 28. 3. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kaj naj bi se dogajalo s prebivalstvom Slovenije v naslednjih 65 letih?

Prebivalstvo Slovenije naj bi se povečevalo do približno leta 2025 (in se povečalo na okrog 2.083.000), nato naj bi število prebivalcev začelo počasi padati. 1. januarja 2080 naj bi imela Slovenija 1.938.000 prebivalcev, kar je 6 % manj kot v začetnem letu teh projekcij, tj. v 2015.

Predpostavlja se, da se bo v letu 2080 v Slovenijo priselilo 2.400 več prebivalcev, kot se jih bo iz nje odselilo. To je skoraj petkrat toliko, kot je znašal selitveni prirast Slovenije s tujino leta 2015. 

V prihodnosti naj bi se celotna stopnja rodnosti v Sloveniji večinoma enakomerno dvigala in leta 2080 dosegla vrednost 1,85. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se bo daljšalo in dečki, rojeni v Sloveniji leta 2080, bodo lahko pričakovali, da bodo živeli 87 let, deklice pa več kot 91 let. 


Kljub predvideni višji rodnosti prebivalstvo Slovenije čedalje starejše

V naslednjih 65 letih naj bi se zelo pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Leta 2015 so starejši (tj. osebe, stare 65 ali več let) predstavljali 17,9 % prebivalstva, leta 2057 naj bil bilo v tej starostni skupini skoraj 31 % prebivalcev Slovenije, leta 2080 pa nekaj manj kot 29 %.

Delež otrok (tj. oseb, mlajših od 15 let) se bo predvidoma nekaj let še nekoliko zviševal (2021: 15,3 %), nato naj bi začel upadati in čez približno dvajset let dosegel minimum (okrog 13,4 %). Sledila naj bi počasna rast tega deleža in leta 2080 naj bi bilo otrok med prebivalci 15,7 %. 


Metodološko ozadje

Projekcije prebivalstva so poskus napovedi prihodnjega demografskega razvoja na nekem območju. Ker so sestavljene iz vrste predpostavk, ki so pogosto zelo negotove, so le eden od možnih scenarijev za prihodnost.

Pričujoče projekcije prebivalstva temeljijo na predpostavkah o rodnosti, umrljivosti in meddržavnih selitvah. Najbolj negotove so predpostavke o selitvah, saj so te v veliki meri odvisne od gospodarskih in političnih razmer in jih je izredno težko napovedovati. V te projekcije prebivalstva je nemogoče zajeti kratkoročne spremembe demografskih komponent in v celoti prav tako ni mogoče zajeti vseh morebitnih demografskih posledic burnih dogajanj zadnjih let (gospodarska kriza, naval migrantov v Evropo).

Tudi tokratne projekcije prebivalstva temeljijo na konvergenci. Ta predvideva, da se bodo socioekonomske razlike med državami, vključenimi v pripravo projekcij, v daljšem obdobju zmanjšale. To pomeni, da si bodo vse države po demografskih značilnostih sčasoma čedalje bolj podobne. 

Projekcije prebivalstva 2015 so rezultat sodelovanja med evropskim statističnim uradom (Eurostatom) in nacionalnimi statističnimi uradi v projekcije vključenih držav. SURS se je med pripravo projekcij glede predpostavk posvetoval z Delovno skupino za projekcije prebivalstva, ki jo sestavljajo strokovnjaki in drugi deležniki s področja projekcij prebivalstva.

Tokratne projekcije prebivalstva imajo za začetno vrednost število prebivalcev po stanju 1. januarja 2015, od tod tudi naslov dokumenta Projekcije prebivalstva 2015. 


Podatki

Glavne predpostavke in rezultate projekcij objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT. Podrobnejši podatki (tudi za druge države, vključene v projekcije) so na voljo v Eurostatovi podatkovni bazi.
Grafikon 1: Prebivalci po starosti in spolu, Projekcije prebivalstva za Slovenijo 2015
Grafikon 1: Prebivalci po starosti in spolu, Projekcije prebivalstva za Slovenijo 2015
Vir: Eurostatova podatkovna baza
Tabela 1: Demografska bilanca in izbrani kazalniki, Projekcije prebivalstva za Slovenijo 2015
201520202025203020402050206020702080
Prebivalci, 1. januar2.062.8742.075.7782.083.2712.080.1452.066.0862.045.0902.000.4541.956.5221.938.449
Živorojeni20.64119.20017.77117.40419.57319.47018.52219.64820.191
Umrli19.83420.60121.68522.63925.20826.76226.33725.48022.925
Selitveni prirast5024.2063.7934.1264.2843.7652.8312.5132.445
Prebivalci (%)
  stari 0 – 14 let14,815,214,913,913,514,814,814,815,7
  stari 15 – 64 let67,364,362,461,158,454,754,956,655,7
  stari 65 ali več let17,920,422,824,928,130,530,328,528,6
  stari 80 ali več let4,85,56,16,89,711,412,813,612,2
Celotna stopnja rodnosti1,571,621,641,661,701,741,781,811,85
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu - moški77,778,979,780,481,983,384,685,887,0
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu - ženske83,484,485,185,786,988,089,190,191,1
Vir: Eurostatova podatkovna baza
METODOLOŠKO OPOZORILO
SURS objavlja Projekcije prebivalstva 2015 kot uradne projekcije države. Projekcije prebivalstva, ki jih za druge države objavlja Eurostat, se lahko razlikujejo od uradnih nacionalnih projekcij teh držav.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.